Здравето на всеки човек зависи от 3 взаимносвързани системи: физическа, биохимична и емоционална. Когато се работи върху балансирането и трите системи задно се получават най-добрите резултати. Това каза в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“ кинезиологът Константин Ковачев.

Често пъти емоционалните ни проблеми идват още от детството в процеса на израстване, като по думите му често пъти не разбираме защо реагираме негативно на определени ситуации, и това в повечето случаи ни причинява доста сериозен вътрешен дискомфорт. Външно може да се изрази в изкривяване и привеждане на тялото. "Много е важно в тази възраст на израстването да се работи върху емоциите, за да могат децата да израснат здрави.“  

Има много техники за освобождаване на емоционални състояния. Една от тях е системата Active Sitting, създадената от Константин Ковачев система от леки и лесни упражнения и техники, които са лесно изпълними и помагат за справяне с болките по тялото и емоционалните блокажи.

"Когато започнем да отпускаме тялото и мускулите, съответно започва да протича един процес на освобождаване и на емоциите. Затова започнах да наблягам и на емоционалната част, за да разбера повече.  От многото техники и практики, които съм практикувал и откривал, систематизирах и направи нов авторски метод, с който се работи върху емоциите. Новото в метода е работата върху конкретни емоции, от които страдаме ежедневно. Ако ние ги преодолеем, балансираме ги – намалим отрицателните и вдигнем положителните емоции, имаме шанс да реагираме по друг начин и да станем други хора,“ обясни той.

На 29 юни ще се състои уебинар, сподели още Константин Ковачев, на който ще могат да се видят различни техники за балансираме физическото и емоционално тяло. "Не е трудно. Просто трябва да им дадем алгоритъма и хората да продължат да го изпълняват.“