Светият синод избра тримата кандидати за патриарх на Българската патриаршия. Това ще бъдат Григорий Врачански, Гавриил Ловчански и Даниил Видински. 

Гласуването се е провело в 42 тура. На първи тур с 11 гласа е бил избран Врачанският митрополит Григорий. Видинският митрополит Даниил с 9 гласа 32 тур и Ловчанският митрополит Гавриил с 9 гласа 42 тур.

Изборът на патриарх ще стане на 30 юни. 

Кандидатите за поста трябва да отговорят на няколко условия - да са навършили 50-годишна възраст, да имат 5-годишно митрополитско служение, православно мислене и примерен живот. 

Те са били избрани с гласовете на 2/3 от членовете на Светия синод. До процедурата не е можело да участват митрополит Антоний, митрополит Серафим и Киприан. Митрополит Яков и Арсений също не са можели да участват в процедурата. Причината е, че не са отговаряли на част от изискванията.