Здравноосигурителните права са много важни за всеки българин. Може да проверите дали вашите здравноосигурителни права са прекъснати или в офис на НАП или чрез електронната услуга на НАП. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса, пише bTV. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени  правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.  

Плащането става по банков път. Но може да се плати без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП. 

Плащането може да стане също с пощенски запис или чрез електронната услуга на НАП.

Ако сте български гражданин и пребивавате в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, можете да не внасяте здравноосигурителни вноски в България. За да възстановите здравноосигурителните си права и задължения при връщане в България, подайте заявление за завръщане в страната. 

Със заявлението трябва да представите и документи, доказващи че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.