Индексните фондове са колективни инвестиционни схеми или алтернативни фондове, които не се подчиняват на общите правила за колективните инвестиционни схеми, чиято основна цел е да следва представянето на даден индекс. Те са подходящи за дългосрочни инвестиции. Това каза финансистът от "Аларик Секюритис“ Иван Такев в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.  

Индексът може да бъде върху акции, върху облигации или индекс, целящ постигането на стратегия. "На практика те представляват диверсифицирана кошница от активи. Т.е. индивидуалното влияние на всеки един от компонентите в дадения индекс е намалено и посредством диверсификация на практика се постига намаляване на риска, без това да води непременно до намаляване на възвращаемостта. Всъщност това е най-основното преимущество. Сами по себе си индексите не са инструмент, в който може да се инвестира, но представянето може да бъде постигнато чрез закупуване на индексен фонд“, обясни експертът. 

Индексните фондове са подходящ инструмент за спестяване и именно това е основното предназначение на подобен тип фондове, посочи Иван Такев. "Естествено, трябва да се внимава какъв точно е индексът. Те могат да бъдат структурирани по съвсем различен начин, т.е. не всеки е подходящ. Основната идея е да се възползваме от дългосрочното представяне на дадения индекс, а не от краткосрочните му флуктуации“, подчерта той. 

Някои индексни фондове са инфлационно защитени, допълни финансистът. 

Специфичното при индексните фондове е, че не е необходим инвестиционен посредник, отбеляза той. "Можем да отидем в самото управляващо дружество и да запишем дяловете от съответния фонд, в който сме решили да инвестираме. Повечето от фондовете нямат минимална такса, но имат различни разходи, когато става дума за суми под и над определен праг, т.е. ако решим да инвестираме по-малка сума, може да се окаже, че ще платим по-високи разходи. Понякога разходите варират в зависимост от срока на държане. Повечето фондове нямат минимални прагове за инвестиране“, допълни Иван Такев. 

Повечето борсово търгувани фондове също следват някакъв индекс. "В последно време популярност набират и активно управляваните ETF-и, т.е. когато инвестиционните мениджъри вземат решения активно, а не следват конкретен индекс, какво точно да включва борсово търгуваният фонд. Това вече не е индексен фонд, въпреки че следва същата организационна форма“, поясни финансистът.