"Безспорно пътната инфраструктура има своето влияние върху тежките катастрофи, но аз не съм съгласен, че едва ли не, за всяко второ ПТП е виновна пътната инфраструктура", това каза в предаването "Визия 0“, инж. Евгени Зарев, който работи в сферата на надзора по проекти, свързани с пътната инфраструктура.

"За мен по-важни фактори, предизвикващи ПТП-та от пътната инфраструктура са опасното шофиране, агресивното шофиране, превишаване на скоростта, да не говорим за алкохол, наркотици, като и подготовката на младите водачи", това каза в предаването "Визия 0“, инж. Евгени Зарев, който работи в сферата на надзора по проекти, свързани с пътната инфраструктура.

Той оценява пътната обстановка в страната ни като агресивна, а нивото на поддръжка на пътната инфраструктура като ниско.

"За съжаление поддръжката на пътищата е на много ниско ниво, ние говорим за нови технологии, за модерни проекти, интелигентни транспортни системи, което е прекрасно, но ние нямаме все още на голяма част от нашите пътища хоризонтална маркировка. Тоест не се подновява своевременно", казва той. 

"При активната пътна безопасност има много върху какво да се работи. Мога да дам и един пример преди три години правихме ремонт, ние бяхме като инвеститорски контрол на магистрала "Тракия“ от 168 до 208 км, когато се оказа, че пътното тяло е буквално под вода, като се разкопа отстрани направо течеше вода. Тоест колектори, дренажи, окопи, водостоци, всичко е задръстено, не се почиства, няма поддръжка, а това неминуемо води до наличието на вода в пътното тяло, до много по-бързо износване и компрометиране на настилката", разказва той. 

"За съжаление в България поддръжката на пътищата я свеждаме до запълване на дупки, пукнатини и понякога пътна маркировка, но поддръжката на един път изисква също така неговата отводнителна система да бъде изправна и банкетите да се косят, профилират, окопи и водостоци, дренажи да се чистят, защото най-важното нещо не само за водачите, но и за пътя, е водата по възможно най-бърз начин да се извежда от пътното платно", категоричен е инж. Зарев.

Инж. Зарев признава, че голяма част от проблемите, свързани с безопасността на пътната инфраструктура, се крият в особено в проектите, а и в надзора.

"За мен е изключително важно проектирането да бъде на необходимото ниво, да се осигурят необходимите средства, да се дава необходимото време, за да може да бъде изготвен спокойно един проект. Тук също искам да отбележа и нещо друго за съжаление в последните години отново се върнахме при обществените поръчки към критерия най-ниска цена и за надзор, и за строителство, и за проектиране. Аз категорично не съм съгласен, че ниската цена не води до ниско качество, най-ниската цена води единствено до ниско качество. Не може ние да очакваме адекватен качествен надзор, да очакваме качествено проектиране на най-ниска цена", обяснява той.

Инженерът разкри и какви са изискванията, които трябва да покрива един специалист, за да може да има право да осъществява надзор. 

"На първо място трябва да е завършил висше образование, магистър по съответната инженерна специалност. Трябва да има 5 години стаж по специалността. Но това е само на хартия така да кажем, когато бъде вписан един човек с пет години стаж, той реално не е подготвен да упражнява надзор", каза Зарев, като добавя, че друга болна тема в бранша е липсата на кадри, заради неудовлетворяващото заплащане.

"За бъдещето на пътната инфраструктура в България, трябва да имаме едно базово ниво като качество на пътната инфраструктура, да не говорим за липса на маркировка, нали, говорим за знаци, които нямат необходимата светлоотражаемост през нощта и не се виждат. Това са елементарни неща, които просто е абсурдно да ги коментирам. И едва тогава вече да говорим за нови технологии, да говорим за въвеждане и внедряване на интелигентни транспортни системи", категоричен е специалистът. 

"Най-важното е да карат разумно. Може да звучи тривиално и да спазват Закона за движение по пътищата доколкото е възможно, защото най-важното е да стигнат там, закъдето са тръгнали", призовава инж. Евгени Зарев.