По време на инспекцията на Института за пътна безопасност от 13 юни тази година, на тунелите "Мало Бучино", "Люлин" и "Големо Бучино" по трасето на АМ "Люлин" се установиха сериозни дефицити на безопасност. Това заяви д-р инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

Ето какво още добави той:

- Липсва осветление и в трите тунела;

- Монтираните ОСП /мантинели/ са повредени в следствие на ПТП на 8 места, но АПИ не са предприели действия за обезопасяване на опасните места;

- След ремонтните дейности по асфалтовото покритие не е положена маркировка.

- Не е почистена тревната растителност, като на места навлиза върху пътното платно и ограничава видимостта по посоката на път

Считаме, че е налице много висок риск от настъпване на тежко ПТП. Настояваме отговорните служители от АПИ да предприемат незабавно действия по обезопасяване на АМ "Люлин" в отсечката от гр. София до гр. Перник и да бъде предоставена методологията за анализ на риска, която се изисква съгласно 2004/96/EC.

Проблемите, които сме установили, са хронични и ние многократно сме ги посочвали както на Стопанина на пътя, така и на ДАБДП. Съгласно съвременните разбирания тунелите се класифицират като средно дълги и в съответствие с чл.13 на Директива 2004/96/EC трябва да бъде извършен анализ на риска. Тъй като проблемите са налични за поредна година и след като бе многократно обявена "Война на войната по пътищата" ИПБ изисква методология, съгласно която е взето решението да не се прави нищо по тези съоръжения представляващи национален интерес.