Истинските доходи се правят в икономиката, там където ни са необходими качествени работни места с добро възнаграждение. Това каза в аудиокаста на "Фокус" "Това е България" бившият социален министър Христина Христова. "Това са доходите, важните доходи в едно общество. Разбира се, държавата отговаря включително и за тези доходи, които се правят в икономиката, в бизнеса, защото тя е длъжна да създава добри условия за правене на бизнес. И тя има още много да прави в областта на борбата с корупцията, в областта на дигитализацията в управлението и обслужването на гражданите и на бизнеса, в областта на инфраструктурата и т.н. Така че, не бих казала, че държавата си е свършила тук всички задачи. Напротив, не си ги е свършила и има какво да прави с реформата на съдебната система. Разбира се, държавата отговаря и пряко за доходи като заплатите на хората в публичната сфера, които не са малко. Всъщност държавата има възможност все повече да се намесва и в доходите от пенсии. Въпреки че пенсионната система е осигурителна и би трябвало парите от пенсионните вноски на хората да достигат за пенсии на пенсионерите. Обаче, те не стигат и наполовина, на 50% не стигат, и това всичко се субсидира от държавния бюджет. И стигаме вече до едно състояние на наше си явление на противоречие и конфликт между поколенията", посочи Христова.

Тя посочи, че за 2023 г. 19 млрд. лв. са за пенсии, от тях 10 млрд. лв. се събират от вноските, другото го дава Бюджета - 9,5 млрд., което никак не е малко.

"Тези пари биха могли да послужат за проблемите, за които казахме, че трябва да ги решава държавата - за инфраструктура, за дигитализация, а защо не и за по-добро образование и квалификация на работната сила, на човешките ресурси в България. Но няма как, те трябва да се дадат на пенсионерите. Те нямат своята вина за демографското състояние и за икономическото развитие на България. Те десетки години - 35-40 и повече са работили, в обществения труд са участвали и са давали своя принос, включително своите вноски. Ето защо те трябва да получат своите пенсии. И разбира се, тук има много несъответствия", каза още Христина Христова.

Бившият социален министър каза още, че минималната пенсия почти на 600 000 души се дотира, те не биха получили и тази пенсия, която сега стана 523 лв., защото доходите, които са имали, и вноските, които са внасяли, не са били достатъчни дори за тази пенсия. Но има една гаранция от държавата и под тази пенсия няма как да се получи.  Това обаче вече не е пенсионно-осигурително плащане, а една допълнителна помощ от държавата.

"И отделно се говори, че трябва да се изчисти системата, да си остане осигурителния принцип. В стремежа си да повишава минималната пенсия, държавата няколко пъти повишаваше само минималната пенсия, без средната и въобще нататък по стълбицата. Това изравни минималната до средната пенсия, което е също неравенство и е несправедливо. Хора, които са имали много ниско образование и не са изпълнявали отговорен труд, имали са много малък финансов принос в пенсионната система, получават толкова, колкото един човек с образование, който е изпълнявал сложен труд, който е имал по-висок принос в системата. Той взима почти същия доход", посочи Христова. 

По думите и минималната заплата сега трябва да се увеличава, има и европейска директива за това.

"Аз не знам дали съм споменавала пред вас, че в самата директива има противоречие, грешка, защото минималната заплата е основна заплата, пък там е записано да се стреми към референтна стойност 50% от средната заплата. Но средната заплата, която мери статистиката на всяка страна-членка е брутна заплата. Така че основна заплата е 50% от брутната заплата, тук вече има противоречие и грешка направо и това трябва да се поправи. Но тук ние си имаме също голяма специфика, във връзка с това неравномерно икономическо развитие. Сега, с това повишение на минималната заплата, тя в някои райони става не 50%, а 75%-78% от средната заплата. И представете си в един завод, в някой от районите в Северозападна, Североизточна България един млад инженер, млад специалист, ще взима да речем 1000 лв., може би заплата, пък човекът, който няма никакво образование и квалификация ще взима 933 лв., така са пада при изчислението по директивата и по Законът, който беше променен по текст от Кодекса на труда. И в областта на доходите, равнището на доходите, съотношението си имаме големи проблеми", каза още Христина Христова.

Цоня СЪБЧЕВА