Добрите управленски решения идват в резултат на внимателен анализ и диалог с гражданското общество. Това заяви началникът на кабинета на държавния глава Гълъб Донев на среща на "Дондуков“ 2 с представители на Икономическия и социален съвет в България и техни партньори от Франция, Испания и Люксембург по повод 20-годишнината от създаването на ИСС. Доброто взаимодействие между гражданското общество и политическото представителство постигат качество на управленските решения и укрепване на демократичния процес, добави Донев, инфорираха от прессекретариата на държавния глава.

Обща бе позицията, че съвременното европейско управление изисква ангажирането на гражданското общество и е от ключово значение за ефективността на предприеманите от правителствата политики и действия. Гълъб Донев изтъкна, че Икономическият и социален съвет в България има точно такава функция, заложена при самото му създаване: "България е първата страна от "новите“ страни-членки в ЕС, която създаде свой Икономически и социален съвет със специален закон и без участието на държавата в него, като самото му създаване и съществуване променя политическата среда в България, социално-икономическите и индустриалните отношения, защото Съветът е платформа за постигане на съгласие между работодатели, синдикати и неправителствени организации с различни интереси“, посочи началникът на кабинета на държавния глава. Гълъб Донев подчерта също така, че президентската институция многократно е възлагала на Съвета изготвянето на становища и резолюции, в съответствие с разбирането за необходимостта от обмен на идеи и постигане на съгласие за посоката на социално-икономическото развитие на страната.