Българското розово масло е емблема на България, ние сме на първо място в света по производство и износ на българското розово масло. Това съобщи в аудиокаста на "Фокус" "Това е България" Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българска национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика“.

По думите и, розовото масло всъщност е защитено географско указание от 2014 година в Европейския регистър за защитени географски указания. Единствено и само България като страна членка на Европейския съюз произвежда индустриално розово масло.

И по тази причина от българска страна - на национално ниво от страна на Министерство на земеделието, на Министерство на икономиката, много активно участват в лобирането за премахването на два регламента на Европейската комисия, която се е насочила към етеричните масла - Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали и Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите.

"Факт е, че Съветът се съобрази с изложените от нас аргументи. Много усилия костваше, много държави бяха против, но слава Богу, Съветът се съобрази, и неговото решение на етап Европейски съвет е това включване на мокс, на многокомпонентните вещества и смеси, сред които са етеричните масла да отпадне, но с клаузата, изискването след четири години отново да се разгледа като законодателно изменение с научно подкрепени доказателства за потенциалната опасност", каза Андреева.

По думите и, достатъчно много аргументи основно по отношение на т.нар. социално-икономически импакт, което е много важно – влияние, въздействие са събрали те. Това особено касае региони, които са с липса на алтернатива. Т.е. това са малки земеделски стопани, малки розови градини или други производители, които нямат алтернатива да отглеждат друго.

"Това са районите на Казанлък, между Стара планина и Средна гора, Розовата долина, Карлово, Старосел, Стрелча и т.н., и всъщност, изключително много внимателно трябват усилия, но сме готови. Вече я поведохме тази битка. Това мероприятие, което се проведе под патронажа и под организацията на евродепутата Андрей Новаков, който беше подкрепен и от другите евродепутати от България, е именно когато се гласува сега докладът на репортьора, на докладчика Мария Спираки, да бъде подкрепено това, което тя е заложила в доклада, а именно да отпадне включването на натуралните ароматични продукти изобщо. Те нямат място в този регламент и тяхното желание е и да отпадне този период, който е от четири години, т.е. след 4 години отново да влизаме в тази битка и отново да доказваме истината, а именно, че природата и няма нищо по-ценно от натуралното, органичното, екологичното използване на природни продукти, суровини и ресурси, в това число и на етеричните масла", поясни Гергана Андреева.

Тя добави, че в Европейската комисия има технически експерти, които се занимават с химикали и химически суровини, субстанции, вещества и други многокомпонентни вещества, които обаче нямат представа от спецификата на розовото масло. Те не са се занимавали с това, т.е. нямат информация за това как се добива, а именно, че то се отглежда на екологично чисти райони, нямат информация за това как се преработва и как се достига до розовото масло. Не знаят това, че става единствено чрез процеса на воднопарна дестилация, т.е., че  се използва единствено и само гореща вода, в която всъщност не се влагат абсолютно никакви нито примеси, нито други допълнителни средства, за да се получи в крайна сметка розовото масло. И това е пропуск на Комисията. Доброто намерение на Комисията е да информира потребителите за потенциалната опасност на едни или други вещества, което само по себе си не е лошо. 

"Ние всички, като потребители на храни, на химикали, на препарати за козметика, на козметични продукти, на парфюми и други, да сме наясно, евентуално ако имаме склонност към алергизиране или кожна непоносимост към едно или друго нещо, да се информираме. Но не трябва да се вторачваме в природния продукт. Той е най-малкото безопасен, той е не само безопасен, той е абсолютно полезен, защото има добавена стойност, която е доказана за лечението и профилактиката на заболявания, които са свързани с гастроентериални заболявания, на стомаха", каза още Андреева.

Тя даде пример, че над 80 години японският народ ползва целогодишно българско розово масло. Над 250 кг всяка година се изкупуват от Япония и се влагат в желатинови капсулни форми, които се приемат за здравето на стомаха и за антиоксидантни свойства и т.н..

"Да не говорим за ароматерапията, където благодарение на етеричните масла ароматерапията всъщност дава положителния резултат в развитието на определени заболявания, при вирусни инфекции, включително КОВИД – това беше едно изключително сериозна полза за потребителите да ползвате етерични масла вместо лекарствени форми, нали, чисто химически вещества, които фармацията произвежда. Така че определено трябва да стане ясно на експертите, които са в Комисията, че би следвало да концентрират усилията и волята си да информират потребителите за действително опасните химикали, а именно белина и други такива, които се използва да кажем в детергентите и в битовата химия, и да не предава свойства на етеричните масла, каквито не съществуват", посочи Андреева.

Цоня СЪБЧЕВА