Служебният министър-председател Димитър Главчев предлага Кирил Вътев да бъде освободен като министър на земеделието и храните, а неговото място да заеме Георги Тахов.

Към момента Тахов е изпълнителен директор на ДФ "Земеделие".

Главчев предлага Кирил Вътев да бъде освободен като министър на земеделието

Георги Тахов е доктор по икономика, специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка". Той притежава и магистърски степени по "Счетоводство и контрол“ от ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов, "Право" от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", както и "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" от Академията на МВР, става ясно от сайта на ДФ "Земеделие".

Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия. Притежава дългогодишен управленски опит в Националната агенция за приходите.

Владее немски и английски език.