Фалшивите новини и невярната информация са реалност в интернет от 10 години насам и получават все по-голямо поле за развитие с бума на технологиите и навлизането на изкуствения интелект. Това коментира Несин Вели – мениджър продукти и услуги в технологична компания в предаването "Човекът на фокус" на Радио "Фокус".

Фалшивите новини и невярната информация са реалност в интернет от известно време насам, като за региона на Източна Европа са масово явление от 2014 година. Тяхното нарастване и бързото им разпространение се благоприятства от развитието на технологиите и превръщането на Facebook от социална мрежа в социална медия с добавяне на новинарско съдържание през добавяне на алгоритми.

Вторият важен фактор в геополитическия аспект според него е анексирането на Крим от Русия и руската информационна доктрина. От тази година насам НАТО започна да използва термина "когнитивна война“. "Това са операции и събития, които са дизайнати обикновено от държавния актьори. Сега с бума на технологиите, на големите езикови модели, това съдържание може да бъде автоматизировано. Така че все повече виждаме недържавни актьори, които могат да контролират тези наративи и общественото мнение", обясни той.

Със скока в развитието на изкуствения интелект с новата версия на GPT-4o, което идва от omni (универсално), когато езикови модели излизат от рамките на текст и се превръщането в мултимодални, потребителите ще могат да комуникират с модела за изкуствен интелект освен чрез текст, а и чрез изображения и аудио. Това може да бъде доста силен инструмент в ръцете на измамници и възможност за разпространението на невярна информация и фалшиви новини.

По думите му изкуственият интелект е "духът на времето“, тъй като той е базиран на всичко, което е написано след създаването на интернет и огромните масиви от информация, които се дигитализират. Затова и тази технология ще бъде всеобхватна и ще намери приложение в толкова различни видове бизнеси. Това предпоставя и нуждата от създаване на регулации, които да подсигурят спазването на етиката.

"Бизнес и етика винаги са били предизвикателно съчетание, така че ще бъде интересно да наблюдаваме как Европейския съюз и САЩ като водещи в тази област ще да гласуват закони, които да дават някакви рамки, които трудно могат да бъдат престъпни при тренирането на тези модели от изкуствения интелект.“