"Заедно в час“ се разви изключително стремглаво. Това е организация, чиято най-характерна черта е, че се учи постоянно. "Заедно в час“ стартира с идеята да променя и подкрепя позитивните промени в българското образование. Това каза Евгения Пеева-Кирова – член на управителния съвет на "Заедно в час“, в предаването "Човекът на фокус“ на "Фокус“. 

Тя посочи, че статистиката от последните години показва, че половината български ученици в гимназиален етап са функционално неграмотни. "Те не могат да прочетат една проста инструкция, да извлекат смисъла от нея и действията им да са свързани със спазването на тази инструкция. Те не могат да прочетат листовката на лекарството – не че не могат да прочетат думите, но не могат да разберат какво им казва тя и как да приложат това лекарство“, поясни Евгения Пеева-Кирова.  

Идеята, че всяко дете трябва да има достъп до качествено образование и че това зависи най-вече от учителя, е глобална и абсолютно доказана в педагогическата теория, отбеляза тя. "На първо място учителят е лидер, т.е. той има ясна визия къде иска да стигне, може да ангажира хората, да ги мотивира и да начертае стъпките, по които безотказно да върви. Ключът към успеха на всяко дете е първо учителят да вярва, че всяко дете има неограничен потенциал и всяко дете може да постига и второ, да знае как да поставя достатъчно високи очаквания към учениците, но тръгвайки от там къде са те в момента“, подчерта Евгения Пеева-Кирова.  

По думите й големите промени не могат да се случат от един човек. "От самото начало подходът ми винаги е бил: имаме една идея, която искаме да постигнем, имаме някакви примери как тя се постига на други места по света, но от нас зависи да се обединим около това каква е визията ни, какво искаме да постигнем и как. Това изисква наистина постоянно учене и подобрение. Подходите отвън не работят изцяло за нас. Дори дефиницията за това какво означава успешен учител е съвсем различна, както и разбирането какво следва да получат учениците не само като знания, но и като умения, и като нагласи“, посочи Евгения Пеева-Кирова. 

Тя отбеляза, че хората, които реализират промените и работят на терен всеки ден, са хората от бизнеса, от неправителствения сектор, ръководителите на училища. "Политиците управляват на едно друго ниво. Тяхната роля е да създават политики, които способстват оптималното развитие на всеки, но за съжаление, мисля, че има още много време да се развива и нашето разбиране за това какво означава политика и ефективно управление на страната, докато в един момент може в истинско партньорство да създават всички ключови сектори на страната ни и да случваме промените, които искаме да видим“, коментира Евгения Пеева-Кирова. 

До момента повече от 500 човека вече са минали през програмата на "Заедно в час“. "Много съм щастлива, че една голяма част – повече от половината, продължават да са в системата на образованието, близо половината да са в училище. Някои от тях са директори на училища, на детски градини, ръководители на организации. Те наистина са лидери. Това е невероятен успех, защото много малка част от новите учители, квалифицирани в университет в България, които влизат в училище, продължават работа повече от три години“, посочи Евгения Пеева-Кирова.