Близо 15% от младите у нас нито работят, нито учат. Това е най-ниското ниво в последните 10 години, показва проучване на Eurostat. 

Данните са за 2023 година и са свързани с младите хора на възраст от 15 до 29-годишна възраст. 

Първенец по най-много незаети и неучещи млади хора има в Румъния. Там близо 20% нито работят, нито учат. Гърция също се нарежда в челната тройка, там над 15% от младите нито учат, нито работят. Втора в класацията е Италия с малко над 16%. 

Целта на Европейския съюз е да намали този показател в страните членки до под 9% до 2030 година.