Всяка заплаха за поставено взривно устройство се приема за истинска. Това се посочва в новата "Процедура за действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора“. Процедурата е в 25 точки.

В протокола се уточнява, че при отсъствие на изоставени съмнителни предмети, пакети, багажи и/или други възможни компоненти на взривно устройство не се предприемат мерки за извеждане на хора от сградата. 

При заплаха за бомба веднага се уведомяват органите на реда чрез позвъняване на спешния телефон 112. В документа се казва още, че пристигналите на място полицаи дават разпореждания и указания какво следва да се направи и уточняват, че предварително определени служители в съответния обект правят съвместен оглед с дошлите на място представители на МВР.

При заплаха за взривно устройство служителите на обекта трябва на правят "бърз оглед" на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на пакети, предмети или багаж със съмнение за взривно устройство. При установяване на съмнителни предмети "незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора", като се осигурява безопасен периметър около предмета до пристигане на полицията.

Целият текст можете да видите ТУК.