По последна информация българските фирми търсят различни видове работници, особено в отраслите, където има най-голям недостиг на кадри. През последните няколко години България, подобно на Северна Македония, е изправена пред значителен недостиг на работна ръка, което принуждава страната да търси решения извън границите си, пише македонската медия "Денар“, цитирана от bTV.

Като се има предвид географската близост и културните връзки, Северна Македония се явява като логичен избор за "внос“ на работници. Въпреки че тази инициатива предлага възможности за подобряване на стандарта на живот на мнозина в Северна Македония все още възниква въпросът колко македонци наистина искат да работят в България, имайки предвид политическите разногласия, които двете страни имат по множество въпроси.

Отговорът на този въпрос е сложен и зависи от много фактори, включително условия на труд, заплащане, социално осигуряване и възможности за професионално развитие. В контекста на глобализацията и регионалната икономическа интеграция тази тема става все по-актуална.

По последна информация, цитирана от македонакста медия, българските фирми търсят различни видове работници, особено в отраслите, където има най-голям недостиг на кадри.

Някои от секторите, които активно търсят работна ръка от Северна Македония са:

Автомобилна индустрия:

Компаниите, които се считат за лидери в доставката на технологично напреднали електронни, електромеханични и механично-електронни продукти, търсят работници с техническо образование и производствен опит.

Електротехници и водопроводчици:

Тези професии са еднакво търсени поради важността им в поддръжката на инфраструктурата и новото строителство. Българските фирми в Македония също се нуждаят от кадри в различни области, което говори за широк спектър от възможности за работа. Важно е да се отбележи, че условията на труд, заплатите и възможностите за професионално развитие ще бъдат ключови фактори, които ще повлияят на решението на македонските работници да приемат работа в България.