Българо-американската кредитна банка (БАБК) купува "Токуда Банк“, обявиха от БАБК.

Според информацията, банката с мажоритарен акционер Цветелина Бориславова, закупува 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94% от капитала на “Токуда Банк" АД – София.

Сделката по придобиване на акциите е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни разрешения от компетентните органи, уточняват от Българо-американска кредитна банка.

"Токуда Банк" е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на Република България. Токуда Банк АД има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки от Закона за кредитните институции.

Българо-американската кредитна банка е учредена от Българо-американски инвестиционен фонд през 1995 г., припомня businessnovinite.bg.

Тя получава пълен банков лиценз за кредитиране и предоставяне на голям брой други банкови услуги, с изключение на услуги по кредитни карти, сейфове и инвестиционно посредничество през 1998 година. През следващата година банката създава първата програма за кредитиране, която предоставя ипотечни кредити на частни лица.