Екоминистерството разреши строежа на източното платно на АМ "Струма", което да бъде изградено извън Кресненското дефиле. Това научи "Фокус" от решение на ведомството.

В него се посочва, че не е необходима нова Оценка на въздействието на околната среда. Изтъкват се и редица ползи от изграждането от търговско-икономическото, транспортното до още по-голямото намаляване на пътния травматизъм.

Акцентира се, че обектът е от "изключителен международен, държавен и обществен интерес, като ускореното му изпълнение ще допринесе за защита на особено важни държавни и обществени интереси, както и осигуряването на живота и здравето на гражданите".

В МОСВ са категорични, че АМ "Струма" представлява "пътна артерия с голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна мрежа, като осигурява пряк маршрут през България към Егейско море". Това е и най-краткият маршрут за връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море. От ведомството уточняват, че трасето е най-натовареното у нас по направлението Север-Юг.

От екоминистерството акцентират, че пътят през Кресненското дефиле е най-опасният участък в националната транспортна мрежа, където стават множество катастрофи, а пътят няма дублираща алтернатива. Посочва се и статистика за последните няколко години като особен акцент се поставя на 2022 година, през която животът си са загубили 22 души.

В министерството са убедени, че "навременното изпълнение на инвестиционното предложение ще доведе до осигуряването на необходимото качество на републиканската пътна мрежа, което от своя страна ще доведе също до намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта, както и до подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство и ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората".