Четвърта поредна среща на представители на Министерство на земеделието и храните и шестте държавни горски предприятия работещи по проекти по ОП "Околна среда“ 2014-2023 г. се провежда през тази седмица в Троян. Събирането откри инж. Олег Илиев, началник отдел "Държавни горски предприятия“, МЗХ.

По време на срещата лесовъдите представиха изпълнението по проектите към момента, положителните и отрицателни практики по места и посочиха грешките, които трябва да бъдат избегнати при работа по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., обява по която ще стартира през 2024 година. Инж. Николай Василев, началник отдел "Стратегии и планиране в горското стопанство“ припомни, че по новата програма ще се работи в рамките на три години и експертите в ДП няма да са толкова притиснати във времето, както през тази година.

По време на последвалата дискусия експерти от СЗДП предложиха при новото кандидатстване по възможност предвидените площите да се конкретизират като обем, което значително ще улесни работата. Беше обсъдено и това дали трябва дейностите да се извършват със собствени работници и/или фирми и кое е по-ефективно, като отново на дневен ред излезе въпроса за намаляване на работниците в сектор "Гори“.

Инж. Теодор Тодоров от ЮЗДП коментира, че горски проекти не може да пише всеки и лично той се радва за успехите на колегите си, които отначало плахо, а сега все по-уверено започнаха да работят по ОПОС. Той предложи всички да се съберат отново преди да започне работа по ПОС, да се направи примерен проект и в бъдеще всички документи и практики да са разработват съвместно от експертите на шестте горски предприятия. Инж. Тодоров призова колегите си да залагат реалистични цели, постоянно да водят диалог с управляващия орган на програмата, да включат повече дейности за популяризиране, да се провеждат повече обучения на лесовъдите в териториалните поделения и др.

Инж. Николай Василев отбеляза, че обученията на екипите по места са изключително важни, особено за ЗОП и писане на проекти. Той предложи в най-кратки срокове да се проведе нова съвместна среща между представители на министерството и държавните предприятия, на която да бъде обсъдена предстоящото кандидатстване и изпълнение на проекти по ПОС. При необходимост могат да бъдат организирани и други тематични срещи по идентифицирани проблеми, напр. по отношение на необходими промени в горското законодателство, за които стана дума по време на събирането и които ще облекчат работата на хората на терен.

Работната среща продължава утре с основен фокус върху изготвянето на обща визия за предстоящо кандидатстване по ПОС.