Възможността за сдружаване на крайни клиенти в граждански енергийни общности е обусловен от това, че те едновременно произвеждат и разпределят електроенергия помежду си. Идеята е след като произвеждат електроенергия на място, в непосредствена близост до мястото, където се консумира въпросната електроенергия, да допринесат едно по-пълно припокриване на общия товарографик на енергийната общност, с произвежданото от нея енергия. Това е един различен модел, за разлика от индивидуалните потребители с централи за собствени нужди. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" доц. Владимир Зиновиев, директор на Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС.

Доц. Зиновиев даде пример: "Когато всички инвестираме в една енергийна общност по 10 лева, а преди това сме консумирали електроенергия в обем 100 единици, то сега ще консумираме в обем 60 единици. Само, че някои ще консумират 90% по-малко електроенергия, а други, а други само 10% по-малко. Енергийната общност е като Здравната каса - всички плащат за нея, а ползват тези, които имат нужда и когато имат нужда".

Той уточни, че е налице европейската регулация, която вече дава възможност за създаване на енергийни общности. Налице са и първите стъпки в промяната на българското законодателство от края на миналата година за създаването на енергийни общности. Налице е и генералната визия на ЕС, в който и България, и Италия са част от т. нар. "д-та" - декарбонизация, децентрализация, дигитализация и енергийна демокрация.

Доц. Зиновиев посочи, че идеята е как да гледаме на енергийните общности не като на една фирма, която изгражда фотоволтаични централи и продава електроенергията, а как да гледаме на енергийните общности като на активни потребители, които обезпечават едни 40-50% от електроенергията, която консумират, на място, където няма да се налага допълнително да натоварват преносната и разпределителната мрежа на регионо и държавата, в която се намират.

По думите му ние сме в навечерието на момент, в който регулираната цена на електрическа енергия за битовите потребители ще преустанови да функционира и последният сегмент, който е на регулирания пазар, т.е. битовите потребители, присъединени към мрежа с ниско напрежение, в рамките на следващата една година ще излязат на свободния пазар: "В момента тези потребители не са стимулирани да мислят в кой точно момент да си включат големите консуматори, не гледат цената на борсата, не ги интересува електроенергийната система в кой момент изпитва недостиг и в кой момент има излишък. Не виждат нужда да подпомагат електроенергийната система. В момента, в който имат ценови сигнали, които да следят и всеки час цената на ел. енергия се променя, разбира се, ще бъдат в много по-висока степен мотивирани да изграждат общи споделени мощности и в максимална степен да се възползват от тази безплатна електроенергия, която тези споделени мощности на база инвестирания капиталов ресурс в тях, предоставят.

Друго важно нещо, което ще бъде определящо в консумацията на електроенергията няма да бъде цената на електроенергията, колкото в цената за баланси: "Колкото по-малко електроенергия енергийни общности черпят от мрежата, толкова по-малко разходи за баланс ще има", коментира доц. Зиновиев.

"Ключовият момент са технико-икономическите ползи от реализацията на концепцията за енергийна общност, които са доказани назад във времето", категоричен бе той.