Търсенето на планети, които са извън Слънчевата система, е една от най-интересните и вълнуващи задачи в съвременната астрофизика. Над 5500 са новооткритите светове. Това каза астрофизикът и преподавател в катедра "Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет доц. Владимир Божилов в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“.

Няколко десетки от тези 5573 екзопланети са открити от учени, работещи и правещи наука в България. В последните две години самият доц. Божилов е част от проект "Екзорестарт“, подкрепен от програма "Вихрен“ към Фонд "Научни изследвания“ с ръководител д-р Трифон Трифонов. "Към нея няколко млади и утвърдени учени работим заедно. Имаме намерени вече 17 екзопланети“, сподели астрофизикът.

Първата екзопланета е открита през 1992 г. Тя гравитира около пулсар – остатък от смъртта на избухнала масивна звезда, което означава, че условията на тази планета не са подходящи  за каквато и да е форма на живот. През 1995 г. двама френски учени откриват екзопланета, гравитираща около звезда, подобна на Слънцето.

Огромен принос в откриването на нови екзопланети има мисията "Кеплер“, изстреляна през 2009 г. С телескопа TESS, изстрелян през 2018 г., са открити над 400 екзопланети. Изключително голямо значение има космическият телескоп "Джеймс Уеб“. Екзопланети са откривани и с наземни телескопи.

"Сега със сигурност знаем, че звездни системи като Слънчевата не са уникални, планети като Земята също не са уникални. Дали животът е уникален – не знам, но условията, които имаме тук за живот, също не са уникални. Въпрос на време, на статистика и инструменти е да се намери достатъчно голям брой планети, в чиито атмосфери има отпечатъци – т.нар. биосигнатури, за наличието на условията, които правят възможен живота тук, на Земята“, обясни доц. Божилов.  

10% от всички 5573 екзопланети имат размерите на Земята и се намират в зоната на обитаемост, което означава, че температурата там позволява, ако има вода на повърхността им, тя да е в течно състояние. "Т.е. говорим за няколко десетки потенциални близнаци на Земята. От гледна точка на астробиологията значение имат онези планети, които са с размери като тези на Земята, но се намират и на подходящо място – в зоната за обитаемост. Към днешна дата има около 30 екзопланети, които се намират в златната среда и едновременно с това имат размери и маса, близки до размерите на Земята“, обясни астрофизикът.

Два са основните метода, чрез които астрономите откриват екзопланети. Единият е т.нар. метод на пасажите. "Когато една далечна планета преминава пред своята звезда, тогава телескопите на Земята или в Космоса улавят промяна в количеството светлина, което стига от звездата до Земята. Колкото по-голяма е екзопланетата, толкова по-голяма промяна в светлината виждаме. Затова е по-лесно да бъде открита по-голяма екзопланета, тъй като тя оставя по-голям отпечатък върху кривата на светлината“, разказа доц. Божилов.

Вторият метод, който астрономите използват при търсене на екзопланети, е този на лъчевите скорости. "Ако около дадена звезда има планета, тази планета със своята гравитация кара звездата леко да се движи и така променя начина, по който се излъчва светлината от нея. Измервайки светлината на дадена звезда достатъчно дълго време, можем да открием отпечатъка от наличието на екзопланета, която кара звездата да се движи“, обясни доц. Божилов.

Благодарение на тези два метода могат да бъдат установени размерите и масата на екзопланетата. "Ако знаете масата и размера, знаете плътността. Съчетавайки данни от тези два метода, може да кажете планетата близнак ли е или не на Земята“, допълни астрофизикът.

Много важна е и характеристиката на атмосферите на откритите екзопланети. "Когато една екзопланета преминава пред звездата, светлината й минава през атмосферата на планетата и се поглъща от нея. Астрономите на Земята получават един комбиниран спектър между атмосферата на звездата и в него може да се видят погълнатите от химичните елементи в атмосферата сигнали. Т.е. снимате звездата, когато няма планета пред нея, снимате звездата, когато има планета, вадите сигнала и получавате данни за състава на атмосферата на екзопланетата“, обясни доц. Божилов.

Има индикации, че в атмосферите на някои екзопланети има наличие на пари, допълни той.

"Всичко за момента говори, че Земята не е уникална. Големият въпрос е има ли живот на други места в Космоса. Засега проверката показва, че близнаци на Земята има, и то не толкова далече в Космоса. Само в рамките на няколко десетки светлинни години от нас има достатъчно близки планети. Въпрос на още повече инвестиции и визия е и най-вече на смели, мечтаещи и можещи хора, които да изберат космическите науки като свое поприще“, каза още доц. Божилов.