ChatGPT е по-добър от хората във взимането на тестове, не от софтуристите, да поправя. ChatGPT е инструмент, изключително мощен инструмент. И то не само ChatGPT, но той е най-емблематичен в момента. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" Доброслав Димитров, председатял на БАСКСОМ. "Просто да направя скобата, че има и други, но въпросът е, че е инструмент, който е множител на нашите умения. И когато един човек осъзнава как да ползва един инструмент, той става несъразмерно по-продуктивен от такъв, който не осъзнава или пък въобще не използва такъв инструмент. Както е било валидно за инструментите, които са автоматизирали физическия ни труд, така е валидно и за този вид инструменти, който в момента автоматизира, образно казано, мисленето ни.

Така че това е много съществен скок в производителността на хората, тъй като за различните професии ще е различно, тук не става дума само за софтуера, но ще бъде и за всяка една друга професия. И човек може да стане пет пъти, 10 пъти, 100 пъти по-ефективен, което сменя изцяло икономическото уравнение.

И оттук идва нашето доста крайно бих казал мнение от колко ключово значение всъщност е софтуерната индустрия, и въобще хората, които работят в тази индустрия, тъй като икономиката на бъдещето, независимо че сега имаме затруднения тази година и другата година, но те временни затруднения, бъдещето е технологично, категорично технологично, и ние сме структуроопределящ сектор, защото сме във всека една дейност има IT, или ако няма IT, тази дейност буквално ще изпадна от необходимост, защото няма да може бъде конкурентна", добави Доброслав Димитров.

IT отделите в повечето браншове и бизнеси се увеличават и това е неизбежно, смята още специалистът.

"И то не е неизбежно, то е критично. Защото, ако го нямаш това нещо, ставаш неконкурентен. И тук идва един много тъжен факт, който го изтъкнахме и на Барометъра, че България има IT индустрия от световно ниво със сигурност, тъй като най-малкото работим на световните пазари, но България е на последно място по дигитализация на икономиката си. Това означава, че имаме огромна пропаст между IT сектора и всички останали сектори в тяхната дигитализация. И това е проблем на икономиката, тъй като ако не са дигитализирани, те не могат да бъдат конкурентни на компании, с които се съревновават", смята Димитров.

Според него, в българското образование трябва да навлезе използването на изкуствения интелект за обучителни цели. Може да повишим изключително много нивото на образование и да бъдем лидери в Европа.

И в момента се пишат такива насоки от страна МОН, които да бъдат спуснати за насоки за използване на такъв вид инструменти в преподаването, което буквално ще ни сложи в авангарда.

"ChatGPT може да подготвя уроци, ChatGPT може да ви обясни урок, и да ви го обясни по начин, по който вие да разберете. Примерно обяснява ви дадена концепция, вие не я разбирате, и му задавате въпроса: "Обяснете ми го пак“, то пак ти го обясняват, ти го питаш пак, той пак ти го обяснява…", посочи Доброслав Димитров.