Преустановява се начисляването на компенсаторна такса от 70 лева или глоба, в размер на 300 лева, ако таксата не бъде платена, за шофьори, допуснали грешка в изписването на регистрационния номер при закупуването на е-винетки. Уведомяването за такива натрупани компенсаторни такси и глоби към АПИ вече ще става в рамките на три работни дни. Това предложение на омбудсмана Диана Ковачева, залегнало в Закона за пътищата, днес бе подкрепено единодушно от народните представители на второ четене в пленарната зала, съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана.

Припомняме, че през декември м.г. омбудсманът внесе в Народното събрание законодателно предложение, което бе припознато от Николай Нанков и група депутати от ГЕРБ-СДС.

Поводът за изготвяне на това предложение бяха многобройните жалби на шофьори, които случайно разбираха и с голямо закъснение за наложените им многобройни компенсаторни такси от 70 лева. Така на практика те бяха санкционирани много пъти за грешка, допусната неволно при изписване на регистрационния номер на превозното средство, без дори да подозират, че са нарушители.

За да се преустанови тази несправедливост омбудсманът настоя да се извършва корекция при сгрешени до три символа на регистрационния номер на превозно средство, както и корекция при неизписването на символ от регистрационния номер на автомобил. А действието на корекцията да бъде от момента на първоначално направеното волеизявление.

Идеята на омбудсмана бе да се намери по-справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платени суми за компенсаторни такси при корекция на сгрешени винетки, което по нейно предложение ще става в по-кратък срок до 5 работни дни, като възстановяване на сумите може да се извърши или по банкова сметка, посочена в заявлението за корекция от собственика/ползвателя на превозното средство, а ако не е посочена - на каса.

Освен това освобождаването от административнонаказателна отговорност при извършена корекция ще става автоматично, без да се налага лицето да предприема каквито и да било действия за това.

Омбудсманът настоя промените в Закона за движение по пътищата, касаещи ограничаване броя на нарушенията за движение без винетка по платената пътна мрежа да имат ретроактивно (обратно) действие, за да бъде решен "казусът Пролеша“.