Министерският съвет на Република България прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с реализация на обществени поръчки за придобиване на боеприпаси за оръжейните системи на многофункционални модулни патрулни кораби на Военноморските сили, които се придобиват по сключения през месец Ноември 2020 г. договор, между Министерството на отбраната на България и NVL В. V. & Co. KG - Германия. Това съобщават от правителствената пресслужба.

С реализацията на обществените поръчки ще се осигурят 35 мм и 76 мм артилерийски боеприпаси за 35 мм артилерийски комплекс за близко действие и 76 мм артилерийски комплекс за далечно действие на корабите, 130 мм боеприпаси за хидроакустическа защита, както и 81 мм боеприпаси за електронна война, които са необходими за осигуряване на боеспособността на оръжейните системи, както и за изпълнението в пълен обем на задачите, произтичащи от мисиите на Въоръжените сили, в това число и защита на морския суверенитет на страната.

Защитата на морския суверенитет се осигурява основно чрез използването на всички оръжейни системи на бойните кораби, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие срещу надводните сили на противника на малки, средни и големи дистанции с висока точност, като в допълнение боеприпасите за артилерийските системи осигуряват и непосредствената противовъздушна отбрана на кораба.

На второ място, реализацията на обществените поръчки също така ще осигури хидроакустичната и електронна зашита на корабите, които се осъществяват с използването на 130 мм боеприпаси CANTO за отразяване на атаките на противника с използване на торпедно въоръжение и 81 мм боеприпаси за електронна защита за смущаване на противниковите системи и създаване на лъжливи цели в електромагнитния и топлинен диапазон.

Всичко това ще доведе до осигуряване на боеспособността на новопридобиваните кораби и осигуряване на ефективното им използване както в национален, така и в съюзен формат за изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.