"Булгаргаз“ ЕАД стартира тръжна процедура за доставка на 1 000 000 MWh втечнен природен газ (LNG) през месец юни 2024 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството. 

Сред условията за участие в процедурата е източникът на доставка на природен газ да е от държави без наложени санкции, ембарго, или каквито и да било търговски ограничения. Собствеността на компаниите трябва да е ясна и да са с добра търговска репутация.

Доставката на втечнения природен газ ще бъде извършена на LNG терминал в Република Турция, съгласно сключеното споразумение с турската държавна компания БОТАШ.

Компаниите трябва да заявят интерес за участие и да декларират, че отговарят на

квалификационните условия. Допуснатите в тръжната процедура участници трябва да представят ценови предложения, рефериращи към индекс TTF, които ще бъдат оценени и класирани по Методика за оценка, приложена към документите за търга.

Ценовите предложения на допуснатите кандидати ще бъдат отворени на 14.05.2024 г.