"Ефективното използване на инструментите за сътрудничество е от съществено значение за адекватния отговор на предизвикателствата, пред които се изправяме ежедневно", заяви министърът на вътрешните работи Калин Стоянов по време на работните сесии на Залцбургския форум.

В този смисъл той подчерта необходимостта от обмен на навременна и достоверна оперативна информация и открои ролята на съвместната работа с трети страни. Предвид общите интереси и успешното им отстояване българският вътрешен министър заяви подкрепа за инициативата Залцбургският форум да излезе със свои предложения и идеи за новия законодателен цикъл на Европейския съюз.

По актуалната тема за миграцията министър Стоянов открои подготовката за прилагане на новия Пакт за миграция и убежище – амбициозна и комплексна задача. "За държавите на външна граница предизвикателствата са още по-големи, защото поемат основната отговорност за изграждане на адекватен капацитет и за изпълнението на скрининга и граничните процедури“, отбеляза той и призова за намиране на иновативни решения за превенция на незаконната миграция, борба с мрежите за контрабанда на мигранти, и повишаване на ефективността на връщанията.

Министър Стоянов подчерта и приноса, който регионалните инициативи за засилено сътрудничество могат да имат в приоритетни области за сигурност на Шенгенското пространство като цяло. В изказването си за сътрудничеството в областта на противодействието на нелегалната миграция министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер даде висока оценка на сътрудничеството с България и отбеляза приноса на страната за охрана на външните граници на ЕС и ограничаване на  миграционните движения към Австрия.

В рамките на участието си в работната сесия, посветена на сигурността в държавите от Дунавския регион, България - като координатор на Приоритетна област 11 "Сигурност“ на Дунавската стратегия заедно с Германия - настоя за споделен отговор на предизвикателствата в областта на сигурността.

"През годините засилихме нашето взаимодействие в борбата с корупцията, сигурността на документите за самоличност, борбата с трафика на хора, трафика на наркотици, хибридните заплахи, подобряването на контрола по речните пристанища и др. По този начин допринасяме за устойчивото развитие на региона“, подчерта министър Калин Стоянов.

Той отбеляза необходимостта от продължаване на работата за сближаване на националните правни рамки и практики в контекста на дигитализацията, за да бъдат адресирани различните аспекти на киберзаплахите, свързани с агресията на Русия срещу Украйна.

В този смисъл вътрешният министър потвърди готовността на специализираното киберзвено на МВР да продължи редовния контакт с украинските си колеги, като оказва необходимата подкрепа.