Едно от пенсионносигурителните дружества ще увеличи пенсиите, които изплаща на своите клиенти.

От ПОК "Доверие" уточняват, че за трета поредна година, увеличават всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания на своите клиенти и то с процент по-висок от годишната инфлация.

Фондовете са задължени да актуализират размера на отпуснатите от тях втори пенсии в зависимост от реализираната от тях доходност, която надхвърля определения им от Комисията за финансов надзор технически лихвен процент.

Размерът на актуализацията за периода от 1-ви април 2023 г. до 31-ви март 2024 г., за Фонда за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие“ (ФИПП) е 7,76%, а за Фонда за разсрочени плащания "Доверие“ е 11,67%.

Увеличението влиза в сила от 1 април, а изплащането, както и досега, ще се извършва между 10-то и 15-то число на месеца, пише pariteni.bg. 

 

Така, общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии, от ФИПП "Доверие“,  от месец октомври 2021 до момента достига до 28,63%, посочват от компанията.