Агенцията за социално подпомагане (АСП) предприе спешни мерки за оказване на подкрепа на семействата, пострадали при проливните дъждове на 12 и 13 юни. Мобилни екипи от социални работници посещават засегнатите домове, правят оглед на нанесените щети и консултират хората за възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизнено важни потребности, чийто максимален размер е 1578 лв.

До момента, в резултат на изготвените социални доклади от социалните работници, са подадени общо 4 заявления за предоставянето на подпомагане от пострадали домакинства в областите Търговище, Велико Търново и Варна.

В град Шипка, област Стара Загора, са пострадали домовете на около 30 семейства. Към момента екип от ДСП – Казанлък, прави посещения и оглед на щетите. В селата Хаджидимитрово и Енина, община Казанлък, са поразени близо 20 къщи. Очаква се да бъде свикана междуведомствена комисия за оценка на причинените щети от природното бедствие.

В община Велико Търново, в селата Шереметя, Малки чифлик, Арбанаси, Капиново, Самоводене, Миндя, Церова кория, Пчелище има данни за пострадали 161 семейства. В област Плевен са подадени сигнали за поражения по 4 жилищни сгради в община Никопол.

В област Сливен, в района на град Нова Загора и селата Асеновец, Брястово, Караново, Питово, П. Пъдарево и Омарчево, са нанесени материални щети - счупени покриви, прозорци, климатици на жилищни сгради, автомобили. Няма постъпили сигнали за пострадали или бедстващи хора. Служителите на Дирекция "Социално подпомагане“ (ДСП) осъществяват контакт с общинската администрация и кризисния щаб за съвместни действия.

На 17 юни екип е планирано посещение на екип на ДСП – Тетевен, за оглед на имуществените щети на семействата, пострадали от падналата градушка в област Ловеч, в района на село Рибарица, община Тетевен

Министерството на труда и социалната политика припомня, че с еднократната помощ при природно бедствие се подпомагат семейства, чието законно построено и основно жилище е пострадало. Помощта се отпуска със заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане“ по подадено заявление-декларация и след извършена социална анкета в дома на засегнатите семейства по настоящ адрес. Констатираните факти и обстоятелства обуславят размера на средствата, които да им бъдат отпуснати, в зависимост от нанесените щети и потребностите на пострадалите семейства. Средствата се изплащат по банков път или чрез "Български пощи" в зависимост от предпочитания от хората начин.

Семействата, на които е отпусната еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали потребности, имат възможност да кандидатстват и за подкрепа до 2500 лв. от Фонд "Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика за закупуване на обзавеждане, оборудване и ремонтни дейности.