Всеки земеделски производител може да получи до половин милион лева безвъзмездно за оборудване и ВЕИ за собствени нужди. Безвъзмездната помощ е в рамките на 50%. Условието е той да е регистриран като земеделски производител до ноември 2021 г. Това каза консултантът финансиране по европейски проекти адвокат Биляна Тончева в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.  

Процедурата се затваря на 20 декември.  

В новия програмен период и в Плана за възстановяване и устойчивост са заложени милиарди за селското стопанство – както за производители, така и за преработватели, допълни тя.  

Процедура "Внедряване на иновации в предприятията“ е отворена до 31 януари 2024 г. Интересът към нея е много голям, отбеляза експертът. "Всички фирми са допустими. По тази процедура могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия до 499 човека. До 500 000 лева безвъзмездна помощ се отпуска за микро и малки предприятия и до 800 000 лева – за средни и големи. Условието е да има полезен модел, патент или някаква разновидност – трябва да имаме иновация, за която да имаме документ“, поясни адвокат Биляна Тончева.  

Най-голям интерес има за процедура "Адаптирана работна среда“, тъй като тя предоставя 100% безвъзмездна помощ за микро, малки, средни и големи предприятия. Процедурата е активна до 5 януари 2024 г. "Максималната сума е 391 166 лева, а минималната – 50 000 лева. За големи предприятия сумата е същата, но 80% е безвъзмездната помощ. Проектите са малко по-сложни. Задължително трябва да си партнираме с експерти и извън нашия екип – в областта на екологията, в областта на труда. Според спецификата на всяко предприятие се разработват зелени модели, зелени карти. Тук могат да бъдат направени много неща, като се започне от отопление, вентилация, климатизация, изолация и се стигне до работно облекло, кухни, фитнеси, всичко в полза на работника. Тук крайъгълният камък е човекът“, обясни адвокат Тончева.  

Условието е фирмите да са регистрирани най-малко три години. 

През 2024 г. се очаква да отворят повече от 10 процедури. "Всички фирми ще могат да получат под различна форма европейски пари и финансиране, а ако не са допустими, ще могат да се възползват от предстоящите финансови инструменти.“ 

До момента в нито една оперативна програма няма възможност да кандидатстват стартъпи. "За да отговорим на изискванията на новото време, регистрирахме една компания – "Еко Глоуб Финас“, и съдействаме на стартиращи компании за получаване на кредити при по-облекчени условия. Различните банки дават различни възможности. Парите започват от 50 до 200 хиляди лева“, допълни адвокат Биляна Тончева.