30 лева компенсация, ако останете без ток за 24 часа, 20 лева допълнително за всеки следващи 12 часа. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов пред депутатите по време на изслушването си относно това дали ще бъде компенсирано населението, оставено без електрозахранване по време на снеговалежите на 25 и 26 ноември тази година.

"С моя заповед са създадени три работни групи, които проверяват трите електроразпределителни дружества по отношение на изпълнение на изискванията, които има към дружествата съгласно общите условия по договорите както за достъп до мрежата, така и за пренос на електрическа енергия през мрежата“, заяви Иванов.

Той обаче прочете член от правилника на КЕВР, който гласи, че енергийните дружества не са задължени да изплащат обезщетения за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим. Такъв режим е въведен със заповед на министъра на енергетиката на 27 октомври, той е в сила за 8 области и 54 общини, засегнати от аварии. Той е трябвало да приключи в 24 часа на 29 ноември.

Дружествата имат две основни задължения при ситуация на аварии – за градските райони в рамките на два часа трябва да бъде въведен ред за възстановяване на проблемите, за извънградските в рамките на четири часа. Ако дружествата не могат да възстановят електрозахранването в рамките на осем часа, трябва да уведомят населението.

"Ако в рамките на 24 часа след изтичане на ограничителния режим, не е преодоляна аварията и възстановяването не е осъществено, се заплаща еднократно 30 лева на всеки клиент. За всеки 12 часа – 20 лева на всеки клиент“, обяви Иванов.

Той увери, че работните групи ще установят всички факти и правите на клиентите на дружествата ще бъдат защитени.

Председателят на КЕВР обясни, че дружествата трябва да представят два пъти годишно обходен лист, в който се описва текущото състояние на енергийните съоръжения, както мерките и сроковете за отстраняването на нередностите, ако има такива.

Работните групи имат правомощия да съставят актове, ако се констатират нарушения. Той бе категоричен, че те ще бъдат безкомпромисни.