32 % от българите смятат, че има известна опасност от световна война в близко бъдеще, в близките една, или две години. 14% от тях смятат, че опасността е голяма. Това сочи изследването на агенция Медиана, реализирано със собствени средства и проведено в периода – 25 май – 1 юни 2024 г. с 990 човека (18+ години) чрез пряко стандартизирано интервю с пълнолетното население на страната. 

26 % от анкетираните мислят, че има опасност от световна война, но е малко вероятно, а 16% са сигурни, че по-скоро няма опасност.

12% от българите не могат да преценят това.