КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на образец на типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия на небитови потребители

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на образец на типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия на небитови потребители

София. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за и...

13 Август 2020 | 14:27 | Агенция "Фокус"