ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Инвестиционната програма на Общината е допълнена с нови проектни идеи

Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Инвестиционната програма на Общината е допълнена с нови проектни идеи

Зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

30 Август 2019 | 07:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил

Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Община Кюстендил има последователна политика относно плащащите патентен данък

Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Община Кюстендил има последователна политика относно плащащите патентен данък

Зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил. Фокус: Госпожо Каратова, каква е политиката на Община Кюстендил по отношение на занаятчиите и хората, плащащи патентен данък? Надя Каратова: По отношение на патентния данък на плащащите патентен данък и упражняващи патентни дейности, ние от 2013 насам няколко пъти намалихме данъка за различните патентни дейности. Всъщност ние не можем да ги разделим на занаятчии и незанаятчии. При нас те са упражняващи патентна дейност данъкоплатци. Затова ние не можем да кажем колко от тях са занаятчии. Част от занаятчиите упражняват патентна дейност, но не можем да разберем кои от всички плащащи патент към община Кюстендил са занаятчии. В самите декларации няма поле, в което те да отбележат, че са занаятчии. Те са упражняващи патентна дейност. При нас са такива – данъчно задължени лица, упражняващи патентна дейност. Плащането на патентен данък е единствената връзка на общините в България с някакъв вид бизнес, който се развива на територията на общината. Затова нашето отношение към данъкоплатците, плащащи точно този вид данък, е особено внимателно, защото за разлика от всички останали видове бизнес, патентните дейности се упражняват от хора с изключително ниски финансови възможности за правене на инвестиции в своя бизнес. Затова и нашата политика е обърната към това те да имат някаква заетост и данъкът, който плащат към общината да не ги затруднява в упражняването на тази дейност. А по – голямата част от резултата на техния труд, да остава в ръцете на техния семеен бюджет. Фокус: Какъв е броят на хората, плащащи патенти? Надя Каратова: Броят на хората за 2017 година, ние сме получили 495 броя патентни декларации за упражняващи патентна дейност, в тях влизат и новият вид патентен данък – това е данъкът върху таксиметровата дейност. Така че в тези 495 броя има и таксиметрови шофьори. Фокус: Какви мерки предприема Община Кюстендил срещу тези, които поради една или друга причина забравят да внесат дължимия патент? Надя Каратова: Нашите данъкоплатци при ниските патентни ставки, които сме определили, плащат редовно. Мога да се похваля, че и тази година към края на май месец, събираемостта на годишна база е над 85%. Всъщност е 88%. Така че можем да кажем, че нашите данъкоплатци, упражняващи патентна дейност, са добросъвестни. Но има и такива, които са решили да отложат това си задължение към общината за следващи периоди. Към тях ние предприемаме допустимите и разрешените по ЗДДС и мерки. Ходим по изненадващи проверки, обикаляме по адресите на деклариралите патентната дейност и не платили. Пишем им писма, подсещаме ги, не ги оставяме да не си платят данъка. Фокус: Община Кюстендил може ли да помогне със справянето със сивия сектор при занаятчиите? Надя Каратова: От занаятчийската камера търсят помощ от общинска администрация, но за да окажем някакъв по-съществен контрол по отношение на недобросъвестни граждани, които упражняват някакъв вид патентна дейност без да са декларирали това и по този начин подбиват пазара на занаятчиите, които си плащат патентен данък. Ние можем да направим нещо по – съществено, съвместно с колегите от национална агенция за приходите, само ако имаме писмено известие. На устно или обаждане по телефона или дошъл на място човек, ние не можем да направим никакво производство. Не можем да направим никаква процедура по установяване на упражняване на патентна дейност. Затова ние със занаятчийската камера говорихме и в един такъв , неформален разговор, уточнихме, че ако има някъде данни за упражняване на такъв вид патентна дейност, просто да напишат едно писмо до общинска администрация, в което да уточнят адрес и името на предполагаемия човек, който според тях упражнява някаква патентна дейност и ние ще предприемем оттам нататък мерки. Венцеслав ИЛЧЕВ

19 Юни 2017 | 18:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил