ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Цветелина Кънева: Провеждат се обучения, предвидени като мерки в първия План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район

Инж. Цветелина Кънева: Провеждат се обучения, предвидени като мерки в първия План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район

За провеждане на обучително-информационни кампании с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции Р...

7 Септември 2018 | 07:00 | Радио „Фокус“ - Пловдив