ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: До този момент сме предоставили на домакинствата малко над 180 хил. кубически метра дърва за огрев

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: До този момент сме предоставили на домакинствата малко над 180 хил. кубически метра дърва за огрев

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

15 Декември 2019 | 07:04 | Радио "Фокус"

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: От началото на годината възникналите горски пожари са около 45 с приблизително 600 дка засегнати площи

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: От началото на годината възникналите горски пожари са около 45 с приблизително 600 дка засегнати площи

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин. Фокус: 21 пожара са регистрирани на територията на Югозападно държавно предприятие само в първите дни на месец март. Къде бяха те? Инж. Василий Маринковски: Вече не говорим за 21, а за над 26 пожара. Те са регистрирани в повече от половината териториални поделения, които са към Югозападно държавно предприятие. Като най-големият брой пожари до този момент са в района на Горско стопанство – Кюстендил – 5 броя и Самоков – 4 на брой. Също така имаме пожари в Струмяни, София, Сливница, Белово, Първомай, Пирдоп, Дикчан, Осеново. Фокус: Сравнено с аналогичния период на 2018 година – повече или по-малко са регистрираните пожари? Инж. Василий Маринковски: Сравнителния анализ, който правим с предходната година показва, че от началото на 2018 година до месец март са били възникнали 80 пожара със засегнати 1690 дка, а през настоящата са около 45 пожара с приблизително 600 дка засегнати площи. Става дума за изключително низови пожари. Но държа да отбележа, че в нашите отчети регистрираме само пожарите, които са със засегнати площи от горски територии. Служителите на териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие са се включили и са гасили 3 или 4 пъти повече пожари, които са били в селскостопанският фонд с цел предотвратяване и недопускане огънят да навлезе в горските територии. Фокус: Какви са превантивните мерки, които следва да бъдат предприети с оглед намаляването на пожарите? Инж. Василий Маринковски: Всяка година Югозападно държавно предприятие изготвя планове, чиято цел е борба с пожарите. В момента мога да кажа, че за тази година те вече са изготвени, като се провежда процедура по тяхното приемане. В тях са отбелязани местата, където има опасност от пожари; начини на оповестяване; изготвяне на декларации от земеделските и неземеделските собственици, чийто имоти граничат с горски територии, от пастирите и фирмите, които работят в горските територии. В общи линии говорим за цялостно разработени планове за борба с пожарите. В тях има изготвени карти, на които са отбелязани местата за хеликоптери площадки, както и местата, от където може да се взима вода за гасене; пътищата, по които може да минава противопожарната техника. Всичко това го правим рутинно, от много години, защото ако намесата ни не бъде своевременна, то щетите ще бъдат много по-големи от това, което в момента споменавам като засегнати площи. Фокус: Тази неделя са Сирни Заговезни. Тогава се палят така наречените Сирнишки огньове. В тази връзка какъв е Вашия апел към хората? Инж. Василий Маринковски: Ще започна с това, че с този проблем сме наясно от много време, затова ще имаме ѝ мобилизирани хора. Апелът ми е винаги, когато се борави с огън на открито, то трябва да се има предвид, че опасността от разрастването на пожар при по-силен вятър е реална. Тогава освен, че могат да бъдат нанесени щети по горите, то има опасност и от нанасянето на щети върху собствеността на жителите на съответните населени места. Фокус: Може ли да припомним и каква е наличната техника, с която разполагате, за справяне с пожари? Инж. Василий Маринковски: Югозападно държавно предприятие разполага с 30 специализирани автомобила за гасене на горски пожари. Държа да отбележа, че в края на 2018 и началото на 2019 година закупихме 8 броя нови противопожарни автомобила, които до края на месец март ще бъдат дооборудвани със съответната инсталация за пожарогасене. Тоест стремежа ни е в почти всяко териториално поделение да имаме подобен автомобил и към момента вече почти сме постигнали тази цел. Важно е да отбележи, че всички автомобили, с които разполагаме са високопроходими. Те са точно пригодени за гасене на пожари. Освен това имаме ѝ два булдозера, които също са взети за гасене на пожари. Така че Югозападно държавно предприятие е едно от най-оборудваните в страната като техника за гасене на пожари. Фокус: Какви са санкциите, които се налагат при установяване на нарушители, палещи огън върху забранени територии? Инж. Василий Маринковски: Към днешна дата санкциите, които се налагат на нарушителите са по-скоро символични. Причината е, че глоба от 500 лв. се налага на този, който пали огън на открито на разстояние 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция е и при паленето на огън в горските територии, които са в гората, но извън определените от Държавните горски и Държавните ловни стопанства места за палене на огън. Пак ще се повторя, но това са символични глоби, защото ако се съпоставят щетите, които биха нанесли пожарите са доста по-сериозни. Фокус: А кой и как следи за тяхното прилагане? Инж. Василий Маринковски: От страна на Югозападно държавно предприятие имаме достатъчно служители, които освен функциите по опазване на горските територии от посегателства и незаконен дърводобив и лов, съблюдават и за спазване правилата за пожарна безопасност. Държа да подчертая, че всички пожари, които коментирам до момента са от нерегламентирано палене на стърнища и почистване на земеделски земи. Няма пожар, който да е възникнал от палене на огън върху горска територия. Затова – нашите служители следят стриктно, но когато пожара е далеч от горска територия и метеорологичната обстановка не е благоприятна, тоест духа вятър, то няма какво да направи. Единственото, което можем да направим е да участваме е гасенето на пожари. Също така особено благоприятно влияние оказва и има положителен ефект от телефон 112, защото при всяко едно обаждане ние можем да реагираме незабавно, което намалява щетите от пожарите. Ливия НИНОВА

13 Март 2019 | 09:00 | Радио "Фокус"-Пирин