ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: Цените на дървата за огрев през тази година остават непроменени

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: Цените на дървата за огрев през тази година остават непроменени

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.Фокус: Инж. Маринковски, към момента как върви кампанията по снабдяв...

5 Септември 2019 | 07:00 | Радио "Фокус"

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 16 пожара в горските територии сме регистрирани от началото на годината – това е с 63 по-малко в сравнение с 2017 г.

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 16 пожара в горските територии сме регистрирани от началото на годината – това е с 63 по-малко в сравнение с 2017 г.

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин. Фокус: Инж. Маринковски, през летния сезон традиционно се увеличава броят на пожарите в горските територии. От началото на сезона каква е обстановката на територията на Югозападно държавно предприятие? Василий Маринковски: Ще започна с това, че всички областни управители на територията на Югозападно държавно предприятие още през месец март издадоха заповеди за обявяване на пожароопасния сезон, въпреки че пролетта беше много дъждовна и статистиката е малко по-различна от други години. Тенденцията показва, че най-много пожари в горските територии се регистрират през април и май, когато жителите на населените места почистват площите и стърнищата. Вторият период е от края на месец август до средата на октомври, когато тревите, които са избуяли са изсъхнали и от човешката небрежност възникват пожари извън горските територии, но в последствие навлизат в тях. Фокус: А каква е тенденцията от началото на тази година по отношение на пожарите? Василий Маринковски: Както споменах преди малко тенденцията е малко по-различна от предходните години. От началото на годината до средата на този месец са възникнали едва 16 горски пожара, с които са засегнати 330 дка горски територии, които в по-голямата си част са иглолистни. Сравнено с аналогичния период на миналата година, то мога да кажа, че тогава пожарите са били 79 на брой. Фокус: След големия пожар в района на Кресна през август 2017 година има ли предприети някакви нови мерки за недопускането на подобни огнени стихии и какви са поуките, които си извадихте от огнената стихия? Василий Маринковски: През миналата година в края на месец август и началото на септември, в обхвата на държавните горски стопанства Кресна и Симитли възникна един много голям пожар, който смея да твърдя, че е най-големия в последните 20 години. Огънят обхвана общо над 15 000 дка горска територия, като унищожи близо 14 000 дка иглолистна и широколистна растителност. Независимо от стройната организация и координацията между Областна администрация, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, Регионална дирекция по горите и Югозападно държавно предприятие, тези много тежки атмосферни условия доведоха до унищожаването на огромни количества територия. В тази връзка ЮЗДП предприе сериозни мерки за дооборудване на вече съществуващите противопожарни автомобили. Предвиждаме да бъдат закупени и нови такива, за да е още по-добра организацията ни при потушаването на горските пожари. Фокус: Как върви разчистването и залесяването на терена, който беше засегнат от пожара? Василий Маринковски: До края на месец юни бяха освободени около 8 000 дка в двете държавни горски стопанства. Това представлява приблизително 70 % от площите, които трябва да бъдат освободени и които са предвидени за залесяване. Самото освобождаване на площите започна още през есента на 2017 година. Тогава бе направено и частично залесяване. Тези дейности продължиха и през пролетта на тази година. До края на месец юли Югозападно държавно предприятие ще кандидатства по програмата за „Развитие на селските райони“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по гори и от горски пожари“, като по европейската програма се предвидили залесяването на над 2 200 дка. Това разбира се не е достатъчно, затова търсим и други начини – едновременно с освобождаването на площите да залесяваме и тези територии. Фокус: Всъщност каква е организацията, която ЮЗДП традиционно създава с цел превенция на пожарите? Василий Маринковски: В началото на всяка година териториалните поделения към Югозападно държавно предприятие изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари, които в периода февруари – март се проверяват от комисии, които са съставени от регионалните служби на „Пожарна безопасност и защита на населението“, съответната Регионална дирекция по горите и Югозападно държавно предприятие. Във въпросните планове са залегнали точно и ясно както мероприятията, които са предвидени – минерализованици, противопожарни прегради и други, така ѝ всички действия, които са необходими за превенция на горски пожари. Освен това след като тези комисии се произнесат със съответните предписания, в периода юни – средата на юли се провеждат срещи и проверки за това как вървят дадените предписания. Тоест цялата организация е много отговорна, стройна и сериозна. Фокус: А с каква техника и екипи разполагате към момента за борба с пожарите? Василий Маринковски: Към момента предприятието разполага с 18 броя високо проходими противопожарни автомобили и 6 броя „Зилове“, които ни бяха предоставени от Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те бяха реновирани и вече са готови за работа. Освен това имаме осигурени два булдозера по 36 тона, които също участват при локализиране и гасене на горските пожари. Не на последно място сме закупили един дрон, с който да се правят наблюдения и обследване на състоянието и движението на пожара. Също така през настоящата година Югозападно държавно предприятие е планувало да закупи 5 броя нови противопожарни автомобили, които да са високо проходими, така че да можем да реагираме максимално бързо. Фокус: А как функционират поставените кули на територията на Югозападно държавно предприятие, които имат за цел ранно оповестяване на горските пожари? Планувате ли изграждането ѝ на нови такива? Василий Маринковски: Кулите към днешната дата са 9 на брой. Те са изградени по европейска програма. Всичката информация и сигналът, който се получава от камерите и видеонаблюдението, с които те са оборудвани, постъпва в специален център, в който имаме дежурни служители, наблюдаващи обстановката и при възникването на пожари, информират дежурните служители на съответното териториално поделение за своевременна намеса и потушаване на пожара. По новата програма, която е за периода 2014 – 2020 година не се предвижда държавните предприятия, създадени по член 163 от Търговският закон да могат да създават кули. Това е вменено като възможност за изграждане от Регионалните дирекции по горите. Фокус: Обезпечени ли са екипите в с облекла ако се наложи да се включват в гасенето на пожари? Василий Маринковски: Във всички държавни горски и ловни стопанства имаме оборудвани депа във всеки един горско-технически участък. В тях имаме помпи, резачки и всички други ръчни инструменти за потушаване на горски пожари. Имаме ѝ сформирани специализирани групи, които са обучени за гасенето на пожари. Фокус: Каква е координацията Ви с пожарните структури по места? Василий Маринковски: С една дума бих могъл да я опиша – перфектна. Работата и синхрона ни е във възможно най-високо ниво. Това нещо беше отчетено и при анализа, който беше направен през миналата година от Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Симитли във връзка с възникналия мега пожар в района на Кресна и Симитли. Там беше отбелязано, че координацията между структурите на Югозападно държавно предприятие и областните дирекции на пожарна безопасност е на най-високо ниво. Освен това бе коментирано, че стиковката ни е перфектна. Фокус: А с общините? Василий Маринковски: Въпросът стои по същия начин. Тук ще добавя, че работим перфектно и с областните управители, които винаги са на среща и непрекъснато помагат в потушаване на горските пожари. Общините имат създадени доброволчески отряди, които участват в гасенето на пожари. Само като пример бих могъл да кажа, че областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, както и кметът на община Кресна Николай Георгиев в този пожар, който преди малко коментирахме с Вас, денонощно бяха на линия и оказваха пълно и безрезервно съдействие при неговото потушаване. Фокус: Провеждате ли срещи по места с населението, с цел разясняване на опасностите, които крие неправилното боравене с открит огън? Василий Маринковски: Непрекъснато се провеждат такива срещи. Още повече, че в този момент директорите на териториалните поделения провеждат срещи с кметовете и кметските наместници на различните райони, в които уточняваме детайли, свързани с кампанията за снабдяване на населението с дърва. На тези срещи задължително се коментират действията и съдействията за предотвратяването на пожарите в горските територии. Освен това непрекъснато осигуряваме брошури и табели с цел уведомление на посетителите на горските територии за опасността от възникването на горски пожари, които са бич № 1 за гората. Фокус: Какви са съветите, които може да дадете на нашите слушатели по темата, за която говорим и съответно какви са препоръките Ви? Василий Маринковски: Всички, които посещават горските територии, било то с цел почивка или събирането на билки, гъби и горски плодове, то нека палят огън само на определените за това места. Имаме обособени такива зони, които са обозначени с табели, защото всяка една небрежност води до огромни щети. Освен това всеки един от жителите, който види възникнал пожар или има съмнението за такъв, то нека се обажда на националният телефон 112 – това е най-доброто нещо, което може да се направи, защото ако ние получим сигнал навреме, бихме могли да реагираме веднага и така да намалим щетите. Ливия НИНОВА

28 Юли 2018 | 12:01 | Радио „Фокус“ – Пирин