ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 16 пожара в горските територии сме регистрирани от началото на годината – това е с 63 по-малко в сравнение с 2017 г.

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 16 пожара в горските територии сме регистрирани от началото на годината – това е с 63 по-малко в сравнение с 2017 г.

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

28 Юли 2018 | 12:01 | Радио „Фокус“ – Пирин

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: Електронните търгове на дървесина минимализират шансовете за договорки преди провеждането на процедурата

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: Електронните търгове на дървесина минимализират шансовете за договорки преди провеждането на процедурата

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин. Фокус: Инж. Маринковски, какво точно представляват електронните търгове за дървесина и как функционират те? Василий Маринковски: Електронните търгове представляват една платформа на която кандидатите за купуване на дървесина по електронен път поддават своите заявления, като към заявленията се прилага декларация и платежен документ. Тоест всички дейности, които се извършват в тази платформа са по електронен път. Единственото условия да се участва в тези търгове е кандидатът да има електронен подпис, като по наши наблюдения вече около 90% от фирмите в страната разполагат с такъв, така че това не е никакъв проблем. Фокус: От 1 юни всеки заинтересован ще може да наблюдава в реално време провеждането на електронните търгове за дървесина. Това е една от промените в платформата за електронна продажба на дървесина, която Югозападното държавно предприятие предприема. Какво предизвика необходимостта от промяна? Василий Маринковски: На 2 май тази година беше проведена една среща с фирмите, които ползват дървесина от регион Благоевград на която работна среща, заинтересованите лица имаха възможността да дадат своите предложения за подобряване на платформата. Друга част от тях изразиха съмнения по отношения прозрачността и сигурността на тази процедура. Тук е мястото да отбележа, че Югозападно държавно предприятие провежда електронни търгове от април 2016 година и до момента нямаме нито един случай, в който да има пробив в процедурата или някакъв вид вмешателство. Искам да кажа също, че комисията, която провежда процедурата единствено и само проверява необходимите документи за участие в процедурата – заявленията, декларациите и платежния документ. При самото провеждане на процедурата, комисията изобщо не може да види кой и как наддава. Тя се включва единствено след приключване на процедурата, за да извади протокол за спечелилия и класирания на второ място. Но тъй като една част от ползвателите на дървесина в региона изказаха тези свои съмнения, ръководството на югозападното предприятия предприе тази мярка, за да може всеки, които иска да наблюдава в реално време надаването по време на търговете за електронна дървесина. Фокус: С до 5 минути допълнително време ще разполагат от началото на следващия месец участниците, решили да наддават в последните секунди. Така всеки желаещ ще може да обяви своята цена. Досега допълнителното време за наддаване беше в рамките на 2 минути. Как тези допълнителни три минути ще спомогнат за по-доброто функциониране на системата? Василий Маринковски: Това беше другото предложения на фирмите, ползватели на дървесина като изказа мнение, че времето, което е предоставено в самата процедура е напълно недостатъчно и в последните секунди поради слаба скорост на интернет, негов срив или някакъв друг вид субективен или обективен фактор, те не могат да достигнат цената, която са предложили, поради тази причина са прибягна до добавянето на тези допълнителни минути, въпреки че съгласно наредбата трябва да има начало и край на търга. По принцип всеки търг протича в рамките на 10 минути, като ако в последната минута има кандидат с нова цена, това време се удължава с една минута. Тоест до сега удължаването беше с до 2 минути, а от 1 юни ще е с до 5 минути, каквото беше искането на фирмите ползватели на дървесина. Ние винаги се стремим да бъде коректни партньори, затова удовлетворихме и това тяхно желание. Фокус: След приключване на процедурата още същия ден протоколите от класирането на участниците ще бъдат публикувани в платформата за електронна продажба на дървесина. Там ще се виждат всички допуснати до участие в търга, както и отстранените кандидати и мотивите за това. Възможно ли е обаче тази промяна да доведе до предварителни уговорки между участниците в търговете и как е избегнат този момент в системата? Василий Маринковски: Едно от предимствата на процедурата за електронни търгове на дървесина е, че се минимализират шансовете за договорки преди провеждането на процедурата. Както самата Вие казахте тези протоколи ще бъдат публикувани след провеждане на процедурата, защото ние се стремим да гарантираме прозрачността ѝ. Чрез това публикуване на протоколите всеки един от участниците в електронните търгове ще може да види кои са били участниците и кои не са допуснати, за да бъде всичко ясно. Няма как да има договорки след като вече процедурата е проведена. Фокус: Защо електронните търгове са добър вариант и има ли интерес към тях? Какво показват разчетите Ви? Василий Маринковски: На първо място до много голяма степен по този начин намаляваме разходите за транспорт и документи на фирмите. Както подчертах при кандидатстването към заявлението се прикача само една декларация, която е неразделна част от платформата и платежен документ за деня на участие в процедурата. Всички останали 10 – 12 документа, които до преди въвеждането на електронния търг изисквахме от всички кандидати, сега се искат само спечелилия процедурата преди подписване на договора. Това от своя страна намалява разходите на фирмите. Също така намаляваме разходите на фирмите за пътуване за представяне на офертата, за участие в процедурата. Всичко това до голяма степен спомага на фирмите да намалят своите разходи, от една страна, от друга страна обективизира процедурата, защото участниците в търговете не могат и незнаят кои са и в крайна сметка всеки предлага цена за съответната дървесина, която е преценил, че може да закупи. Ако неговата цена е най-добра той успява да спечели. Ливия НИНОВА

17 Май 2017 | 19:05 | Радио „Фокус“ – Пирин