ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: От пожара между Симитли и Кресна са засегнати около 15 хил. дка, в момента освобождаваме повредената дървесина и започваме подготовка за залесяване

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: От пожара между Симитли и Кресна са засегнати около 15 хил. дка, в момента освобождаваме повредената дървесина и започваме подготовка за залесяване

Инж. Василий Маринковски, началник отдел в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

26 Ноември 2017 | 10:05 | Радио "Фокус"

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 116 горски пожара със засегнати 2370 декара горски територии възникнаха на територията на ЮЗДП през лятото на 2016 година

Инж. Василий Маринковски, ЮЗДП: 116 горски пожара със засегнати 2370 декара горски територии възникнаха на територията на ЮЗДП през лятото на 2016 година

Инж. Василий Маринковски, началник на отдел в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин относно равносметката за регистрираните пожари през лято 2016. Фокус: След края на летния сезон каква е равносметката колко пожара възникнаха на територията на ЮЗДП? Инж. Василий Маринковски: От началото на годината до момента на територията на Югозападно държавно предприятие са възникнали 116 горски пожара, при които са засегнати 2370 горски територии от които 100 декара върхов пожар. Фокус: Повече или по-малко в сравнение с 2015 година бяха пожарите през летните месеци? Инж. Василий Маринковски: В сравнение с 2015 година може да кажем, че броят на пожарите е почти идентичен, туй като през миналата година пожарите са били с 1 повече, но това което искам да подчертая е, че площта, която е била засегната е по-малка. През миналата година са били засегнати над 9 000 декара горска територия, от които над 900 декара върхов пожар, а през настоящата година както казахме са засегнати 2370 горски територии от които само 100 декара върхов пожар. Фокус: През зимните месеци им ли риск от пожари и ако да с какво е свързан той? Инж. Василий Маринковски: През зимните месеци също има рискове от пожари в горските територии, като миналите почивни дни служители на горските стопанства София и Сандански потушаваха пожари, които представляваха запалвания извън горския фонд, но пък тези площи се намираха в непосредствена близост до горския фонд. Държа да подчерта, че освен тези 116 горски пожара, които са възникнали в горските територии, служителите на Югозападно държавно предприятие участваха в потушаването на стотици други пожари, които са извън горските територии, но които ако ние не се намесим заедно с колегите от Пожарна безопасност и защита на населението, те влизат в горски територии, което пък ни създава проблеми. Фокус: Във връзка с добрата работа, която свършиха служителите на Югозападно държавно предприятие 146 души бяха наградени за участие в гасенето на пожари и почистване на територии по българо-гръцката и българо-македонската граници. Радостен ли сте от този факт и как го коментират вашите колеги? Инж. Василий Маринковски: Първо искам да отбележа причините, които доведоха до драстичното намаляване на засегнатите от пожари горски площи. Както вече казаха броя на пожарите през лятото на 2015 и 2016 година е идентичен само, че през тази година площите са в пъти по-малко. На първо място за това спомогна подобрената координация по оповестяването на горските пожари. Създаването на телефон 112 до голяма степен намали времето за оповестяването на пожарите и при поддаването на сигнали на горещия телефон реакцията бе адекватна. На второ място се подобри субординацията, тоест при получаването на сигнал служителите на Пожарна безопасност и горските реагираха моментално. Не на последно място бе подобрена значително техническата база с която разполага Югозападно държавно предприятие. Бяха оборудвани допълнително нови 8 високопроходими автомобила за потушаване на горски пожари както и 6 противопожарни автомобила – камиони, марка ЗИЛ, които също се включиха в потушаването на горските пожари. Държа да отбележа, че високопроходимите автомобили имат голямо значение, защото те влизат максимално близо до огнището на пожара, тоест могат чрез тях по най-бързия начин да бъдат загасени пожарите. А в отговор на вашия въпрос мога да кажа, че съм радостен и благодарен на ръководството на Югозападно държавно предприятие, защото отбелязвайки фактите свързани с техническото оборудване и с наградите, то всичко това е ориентирано към служителите, които много добре и адекватно се справиха през изминалия вече противопожарен сезон с потушаването на горските пожари. Фокус: В предишни разговори с Вас сме коментирали, че на територията на Югозападно държавно предприятие има изгради 9 противопожарни кули. Какви са Вашите наблюдения във връзка с това изпълнява ли се реално тяхната функция? Инж. Василий Маринковски: Разбира се. Тези противопожарни кули играят много важна роля, защото те оповестяват за възникването на горски пожари. Освен това в момента Югозападно държавно предприятие изгражда така наречения CALL center, в който на едно място ще се събират сигналите от всички противопожарни кули. По този начин ще имаме денонощно следене на тази кули и при възникване на опасност от пожари ще може своевременно да ни се сигнализира. Също така през следващите години плануваме освен изграждането на противопожарни кули да използваме и кулите, които са на мобилните оператори. Там ще изградим наблюдателни камери, които по същия начин ще подават информацията до CALL center и така ще сведем до минимум времето за погасяване на пожарите, защото знаме, че колкото по-рано се намесим в погасяването на пожарите, толкова по-малко ще са и щетите. Фокус: Наскоро се проведе и обучение на екипите за гасенето на пожарите към Югозападно държавно предприятие. Може ли да ни разкажете малко повече за него – как протече и какви бяха основните цели и задачи заложени в него? Инж. Василий Маринковски: Съгласно закона областните управители на съответните области в страната издават заповеди за обявяването на пожаропасен сезон, който приключи на 31 октомври за всички области на територията на Югозападно държавно предприятие. По програма на 1 ноември проведохме обучение на екипите, които са 24 на брой. В него освен експертите на Югозападно държавно предприятие бяха поканени и служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които освен на теория, и на практика спомогнаха за доразвиването на знанията и уменията на нашите служители за потушаването на горските пожари. Разбира се след края на обучението на участващите в него бяха издадени сертификати. Това което искам да подчертая е, че ние сме с лице освен към закупуването на нова техника и към обучението на хората – екипите и персонала, които участват в погасяването на горските пожари. Фокус: Обмисляте ли вече какво може да се вземете като поука от лятото на 2016 година, така че през следващата 2017 година наистина да сведете горските пожари до минимум? Инж. Василий Маринковски: Разбира се. На въпросното обучение за което говорихме преди малко освен обучение бе направен и анализ на пожароопасния сезон. Също така в един диалогов режим с колегите от териториалните поделения обсъдихме десетки конкретни предложения за подобряването на нашата работа. Тези предложения касаеха както подобряването на оборудването, така и промяна на реда и начина, и оперативната работа на служителите, координацията, субординацията с противопожарните служби. Въобще мога да кажа, че това обучение протече много ефективно и много добре, а също така беше много полезно за всички, които взеха участие в него. Ливия НИНОВА

13 Ноември 2016 | 13:00 | Радио „Фокус“ – Пирин