СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Избирателната комисия обяви за нередовен проведения избор за двана членове на ВСС от квотата на съдиите

Избирателната комисия обяви за нередовен проведения избор за двана членове на ВСС от квотата на съдиите

София. Избирателната комисия обяви за нередовен проведения избор за двана членове на ВСС от квотата на съдиите, съобщиха от ВСС.Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Весела Павлова – съдия във Върховния администативен съд, обяви, че съгласно чл. 29к, ал 2 от ЗСВ изборът се смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите прав...

17 Октомври 2021 | 21:22 | Агенция "Фокус"

13.62 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС към 10.00 ч.

13.62 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС към 10.00 ч.

София. Към 12.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 13.62%. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Общо 283 съдии са използвали информационната система за електронно гласуване през интернет, при 15,88 % избирателната активност. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор. В случай на загубен или унищожен талон за гласуване, съдиите могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина в Съдебната палата в гр. София. При проблем с електронното гласуване, съдиите могат да се свържат с IT–отдела на ВСС на телефон 0879519725. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 17 съдии или 4,05 % от правоимащите. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите в 15.00 ч. и 18.00 ч. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България. Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи електронната избирателна активност в реално време.

17 Октомври 2021 | 12:24 | Агенция "Фокус"

4.95 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите при новия избор на двама членове на ВСС към 10.00 ч.

4.95 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите при новия избор на двама членове на ВСС към 10.00 ч.

София. 4.95 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите при новия избор на двама членове на ВСС към 10.00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет са упражнили правото си на глас 105 от съдиите, или 5,89 %. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор. В случай на загубен или унищожен талон за гласуване, съдиите могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина в Съдебната палата в гр. София. При проблем с електронното гласуване, съдиите могат да се свържат с IT–отдела на ВСС на телефон 0879519725. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 4 съдии или 0,95 % от правоимащите. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите в 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България. Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време и електронната избирателна активност. Съгласно чл. 29 к, ал. 3 от ЗСВ изборът ще бъде редовен, ако гласуват не по-малко от 33 % на сто от имащите право на глас съдии. Кандидатите Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд, се считат за избрани, ако получат повече от половината от действителните гласове.

17 Октомври 2021 | 10:27 | Агенция "Фокус"

Общото събрание на съдиите за избор на членове  на ВСС продължава утре с гласуване за кандидатите

Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС продължава утре с гласуване за кандидатите

София. Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС продължава утре с гласуване за кандидатите, съобщиха от ВСС. Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви, че в изборния ден са гласували 669 съдии, което е по-малко от половината от действащите съдии, имащи право на глас, и съгласно чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ изборът е нередовен. Избирателната комисия обяви, че насрочва нов избор на членове на ВСС от състава на съдийската квота за 17 октомври 2021 г., от 8.00 часа, като гласуването с хартиена бюлетина ще се извърши в Съдебната палата в гр. София, а гласуващите чрез системата за дистанционно гласуване могат да гласуват със същия код.

16 Октомври 2021 | 21:32 | Агенция "Фокус"

Започна преброяването на гласовете за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

Започна преброяването на гласовете за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

София. Започна преброяването на гласовете за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Точно в 18.00 часа председателят на Избирателната комисия Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви края на изборния ден. Общата избирателна активност на съдиите е 30,38 % при 669 гласували, от 2202 имащи право на глас. Посредством системата за електронно гласуване през интернет са упражнили вот 623 съдии, при 34,96 % регистрирана избирателна активност. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 46 съдии, при 10,95 % избирателна активност. Секционната избирателна комисия (СИК) № 1 отвори избирателната урна и започна преброяването на хартиените бюлетини, след което ще бъде съставен и подписан протокол с резултатите от гласуването. Окончателният резултат от избора ще бъде отчетен, след като председателят на избирателната комисия въведе в информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, в съответствие с данните от протокола от СИК № 1 за гласуване с хартиени бюлетини. Чрез информационната система съдия Весела Павлова ще сумира общия резултат от гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет и чрез хартиени бюлетини. Отново чрез Системата за електронен избор, ще бъдат генерирани резултатите от избора, които включват имената на избраните членове на Съдийската колегия на ВСС от квотата на съдиите, както и общият брой на гласовете, с които е избран всеки един. Избирателната комисия ще се произнесе с решение за резултатите от избора, което ще се публикува, заедно с протоколите на секционните избирателни комисии, незабавно на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

16 Октомври 2021 | 18:26 | Агенция "Фокус"

25,39 % е общата избирателна активност на съдиите за избор на ВСС към 15.00 часа

25,39 % е общата избирателна активност на съдиите за избор на ВСС към 15.00 часа

София. Към 15.00 часа чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 524 съдии, или 29,41 % от заявилите желание за дистанционно гласуване. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 35 съдии, което е 8,33 % активност. Общата избирателна активност е 25,39 % като са гласували 559 съдии. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Следващата информация за избирателната активност на съдиите ще бъде обявена в 18.00 ч., когато се очаква да приключи изборният ден. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България. Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време и електронната избирателна активност.

16 Октомври 2021 | 15:32 | Агенция "Фокус"

17,62 % е избирателната активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС към 12.00 часа

17,62 % е избирателната активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС към 12.00 часа

София. Към 12.00 часа общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 17,62 %. Общо 368 съдии са използвали информационната система за електронно гласуване през интернет, при 20,65 % избирателната активност. Тя може да бъде проследена в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 20 съдии, което е 4,76 % от заявилите желание. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” ще бъде обявена информация за избирателната активност на гласувалите в 15.00 ч. и 18.00 ч. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България. Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи електронната избирателна активност в реално време.

16 Октомври 2021 | 12:47 | Агенция "Фокус"

6,18 % е  общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на ВСС  към 10.00 ч

6,18 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на ВСС към 10.00 ч

София. 6,18 % е общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на ВСС към 10.00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет са упражнили правото си на глас 126 от съдиите, или 7,07 %, и може да бъде проследена в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 10 съдии или 2,38 % от правоимащите. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите в 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България. Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи в реално време и електронната избирателна активност.

16 Октомври 2021 | 10:46 | Агенция "Фокус"

Общото събрание на съдиите ще избере двама членове на ВСС

Общото събрание на съдиите ще избере двама членове на ВСС

София. Общото събрание на съдиите ще продължи с провеждане на избор на двама членове на Висшия съдебен съвет. Гласуващите могат да подкрепят кандидатурите на Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, предложен от съдиите от съдебния район на Апелативен съд – Варна и на Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд и доктор по право, номинирана от съдии от Върховния административен съд. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. С право на глас са 2202 съдии, от които 1782 са заявили електронно дистанционно гласуване през интернет. Достъпът до системата за гласуване е ограничен за мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, като сред тях са липса на каквато и да е информация за самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, автоматично блокиране на достъпа до системата при пет последователни грешни опита. Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за предоставяне на междинни резултати от електронното гласуване. Желаещите да упражнят вота си чрез хартиена бюлетина, ще имат възможността да гласуват във фоайето на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2. Изборният ден ще започне в 8.00 и ще продължи до 18.00 ч., освен ако в този час пред избирателната секция за гласуване с хартиени бюлетини има негласували съдии, които желаят да упражнят своя вот. В такъв случай председателят на избирателната секция ще установи техния брой и самоличност и те ще бъдат допуснати до гласуване. В съответствие с чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от включените в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас. След произнасяне на Избирателната комисия за резултатите от избора, ако кандидатите за членове на ВСС са избрани, Общото събрание на съдиите се закрива, а решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции се обявяват незабавно на интернет сайта на ВСС. Вторият ден от Общото събрание на съдиите ще се излъчва в реално време на сайта на ВСС в раздел „Онлайн“. В изборния ден в раздел „Пресцентър“ периодично – в 10.00 ч., 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч., ще бъде публикувана информация за избирателната активност. Пълната информация за процедурата е достъпна на сайта на ВСС в раздел: „Общо събрание на съдиите за избор на член на Висшия съдебен съвет“.

16 Октомври 2021 | 07:21 | Агенция "Фокус"