СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Янаки Стоилов: Предлагаме да се запазят добрите страни на специализираното наказателно правосъдие, без това да изисква продължаване на дейността на Специализирания съд и прокуратура

Министър Янаки Стоилов: Предлагаме да се запазят добрите страни на специализираното наказателно правосъдие, без това да изисква продължаване на дейността на Специализирания съд и прокуратура

София. Ние предлагаме да се запазят добрите страни на специализираното наказателно правосъдие, без това да изисква продължаване на дейността на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура. Това каза на пресконференция министърът на правосъдието Янаки Стоилов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Изготвени са анализи на получената информация за дейността на...

30 Юли 2021 | 11:27 | Агенция "Фокус"

Конституционният съд обяви за противоконституционно въвеждането на разследващ главния прокурор

Конституционният съд обяви за противоконституционно въвеждането на разследващ главния прокурор

София. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2021 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2, чл. 411а, ал. 4 в частта „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.) и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.). Това сочи справка в сайта на съда. Решението е прието с единадесет гласа. Съдия Филип Димитров остана на особено мнение.

11 Май 2021 | 14:17 | Агенция "Фокус"

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: Не знам какъв ще бъде отговорът на европейските институции за закриването на специализираните структури в съдебната власт, но ме съмнява да бъде положителен

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: Не знам какъв ще бъде отговорът на европейските институции за закриването на специализираните структури в съдебната власт, но ме съмнява да бъде положителен

София. Не знам какъв ще бъде отговорът на европейските институции за закриването на специализираните структури в съдебната власт, но ме съмнява да бъде положителен. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ - СДС Георг Георгиев пред журналисти, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Ако се концентрирано върху още едно скандално решение, именно това на колегите от "Демократична България" да се закрият специализираните органи на съдебната власт, отново се връщаме на изначалния въпрос кому е нужно това. Кого обслужва то? Закриването на КПКОНПИ връща над 3 млрд. лв. в ръцете на олигархията и на мафията", заяви Георг Георгиев. "В момента предложението идва в разрез на всякакви европейски норми и препоръки, в разрез с онова, което самите партии, които в момента предлагат отпадането на тези специализирани структури, тръбиха токова много години назад", каза още Георг Георгиев. Деница КИТАНОВА

7 Май 2021 | 14:45 | Агенция "Фокус"

Прокуратурата сезира европейските институции във връзка с оказвания политически натиск, целящ закриването на органите на специализираното правосъдие

Прокуратурата сезира европейските институции във връзка с оказвания политически натиск, целящ закриването на органите на специализираното правосъдие

София. Ръководството на Прокуратурата на Република България (ПРБ) изпрати писма до председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО), Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), в които ги информира за оказвания безпрецедентен политически натиск от страна на парламентарно представени партии в 45-ото Народно събрание на Република България, изразяващ се в предложени законодателни изменения, целящи закриването на органите на специализираното правосъдие и в частност – Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България. „Приемането им ще доведе до блокиране на борбата срещу престъпността и на работата на независимата съдебна власт, ще засегне правата на множество лица, ще заличи постигнатия от държавата напредък по Механизма за сътрудничество и проверка на ЕК, както и приноса ѝ към Върховенството на правото в Европейския съюз“, се казва в писмото. Прокуратурата на Република България подробно информира европейските институции за становището си по четирите проекта на закони за изменение на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, което дори не беше разгледано от Комисията по правни въпроси към Народното събрание на заседание на 28.04.2021 г. До настоящия момент българският законодателен орган не е предприел действия за обсъждане и на изпратеното още през месец октомври 2020 г. експертно предложение на Прокуратурата на РБ за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс в съответствие със стандартите на Конвенцията за защита правата на човека, практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. С друго писмо, изпратено до председателя на 45-то Народно събрание Ива Митева и до председателя на Комисията по правни въпроси Радостин Василев, ръководство на ПРБ ги информира за предоставеното по-рано становището срещу внесените в 45-то Народно събрание четири законопроекта, отнасящи се до органите на специализираното правосъдие. „Предвидените изменения в ЗСВ и НПК не са нито правно аргументирани, нито са в интерес на българските граждани. Същите не държат сметка за неминуемо произтичащите от закриването на специализираните съд и прокуратура отрицателни последици“, се казва в писмото. От Прокуратурата на Република България посочват, че разглеждането на предложенията за законодателни промени се осъществява и в пълно противоречие с нормативните изисквания към законодателния процес. Нарушен е чл. 18а от ЗНА и не са зачетени принципите на изработването на проекти на нормативни актове по чл. 26 от ЗНА, а именно принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Работи се в условията на необяснима „внезапност“, без дължимите обществени консултации с гражданите и юридическите лица, без каквото и да било обсъждане с професионалната гилдия и научната общност“. Изразеното в писмата до европейските институции и българския парламент становище представлява позиция и на цялата професионална общност - такива становища са приети и от прокурорите от всички апелативни райони, от Асоциацията на прокурорите в България, от Камарата на следователите в България и от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, подчертават от ръководството на прокуратурата.

7 Май 2021 | 11:05 | Агенция "Фокус"

Камарата на следователите в България: Законодателните изменения биха заличили постигнатия от Република България напредък в областта на правосъдието и вътрешния ред

Камарата на следователите в България: Законодателните изменения биха заличили постигнатия от Република България напредък в областта на правосъдието и вътрешния ред

София. Камарата на следователите в България (КСБ) изпрати становище до Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, Групата държави, борещи се срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, както и посланиците на държавите – членки на Европейския съюз, на Съединените американски щати и на Великобритания, в което изказва категорично мнение, че чрез внесените предложения за законодателни изменения и изменението и допълнението на Конституцията, са недопустим опит за влияние върху независимостта на съдебната власт. Това се казва в становище на Камарата на следователите в България, изпратено до европейските институции във връзка с предложените законодателни изменения. "„Вносителите на законопроектите от политическата формация „Демократична България“ са допуснали съзнателно в предложените разпоредби да бъде включена и такава, която е присъствала в отменената вече социалистическа Конституция на Народна Република България от 1971 г. По – конкретно става въпрос за реда за избор на главен прокурор, като внесеният законопроект предвижда, че „Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на Народното събрание…“. По аналогичен начин се е извършвал изборът на главен прокурор съгласно Конституцията от 1971 г., което поставя под сериозен въпрос дали в действителност той би бил независим, при положение, че се излъчва от Народното събрание, който по своя характер е и политически орган. Подобно разбиране противоречи и на решение № 3/2003 г. на Конституционния съд. От тази коалиция многократно са били правени опити за оказване на политическо въздействие върху независимостта на съдебната власт, включително и чрез искания за лустрация на магистрати“, се казва в становището на КСБ. Съсловната организация посочва, че политическа намеса в съдебната власт, в частност – в работата на прокуратурата, които предвиждат, че министърът на правосъдието би имал правната възможност да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на прокурори и следователи, също нарушава принципа на разделение на властите. По този начин се създават условия за възникване на зависимости между представители на изпълнителната и съдебната власт, които да са политически мотивирани. Според КСБ кариерното развитие на магистратите би следвало да се определя единствено от колективен кадрови орган, в чийто състав присъстват единствено представители на професионалната общност, които именно познават най-добре спецификата на конкретната длъжност и не са обвързани с конкретна политическа сила. „Бяха внесени и предложения за изменения и в Закона за съдебната власт, като част от тях също намираме, че биха поставили под съмнение безпристрастността и независимостта на магистратите. Предложените разпоредби дават правната възможност на съдиите, прокурорите и следователите да членуват в политически партии или коалиции, в организации с политически цели и да извършват политическа дейност. Това според нас също е в разрез с основни принципи на функционирането на съдебната власт не само в Република България, но и като цяло в континенталните правни системи, тъй като политическата принадлежност на конкретен магистрат би могла да повлияе върху неговото вътрешно убеждение по конкретно производство, а с това и да предреши неговия изход, без непременно той да е бил съобразен със закона и доказателствата по делото.“, пише още в становището на Камарата на следователите. От КСБ посочват, че чрез въведения мораториум, касаещ назначението на лица, заемащи висши държавни длъжности, сред които и административни ръководители на органите на съдебната власт, съдиите, прокурорите и следователите се нарушава принципа на правовата държава и представлява недопустим опит за влияние върху независимостта на съдебната власт. По отношение на предложението за изменение на Наказателния кодекс, което касае закриване на специализираните структури, КСБ са категорични, че от такава промяна полза ще извлекат лица, които са подсъдими и обвиняеми по дела, водени от специализираните съдилища и прокуратури . Въпреки краткия си период на съществуване, те постигнаха много сериозни резултати. Бяха повдигнати обвинения спрямо действащи министри, заместник министри за престъпления по служба, действащи народни представители, председатели на държавни агенции, висши служители на МВР, ангажирани с противодействие на наркотрафика, кметове на общини и райони и други. “В края на 2019 г. е отчетено, че по уведомления на Прокуратурата, КПКОНПИ е „замразила“ имущество на стойност около 3 млрд. лв. и в това число не влизат наложените запори по някои от досъдебните производства, които бяха образувани през изминалата година. Следва да се има предвид, че Специализираният наказателен съд разгледа на първа инстанция и едно от най-значимите дела за тероризъм в Европа за последните години – това за терористичният акт на летище Сарафово от 2012 г., и постанови най-тежките наказания, предвидени в Наказателния кодекс, спрямо участниците – доживотен затвор без право на замяна. В предметната компетентност на Специализираната прокуратура и съд, като първа инстанция, се включват и делата за шпионаж, като от 2018 г., във връзка с осъществявана на територията на страната разузнавателна дейност, са били обявени за persona non grata 8 /осем/ лица – граждани на Руската федерация. С измененията на НПК от 22.10.2019 г. беше предвидено, че делата от компетентността на Европейската прокуратура ще се разглеждат от Специализирания наказателен съд като първа инстанция и предложените законодателни изменения биха блокирали нейното функциониране в Република България“, се посочва още в становището на следователите. В заключение Камарана на следователти посочва и като положителен фактa, че част от делата бяха отбелязани в последните мониторингови доклади за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 2018 г. и 2019 г., както и в първия Доклад за върховенството на закона, в частта за Република България. Положителна констатация за необходимостта от съществуването на специализираните органи на съдебната власт е направена и в Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България , извършен през 2016 г. от Службата за подкрепа на структурните реформи", се казва в позицията.

4 Май 2021 | 09:42 | Агенция "Фокус"

Прокурори излязоха на мълчалив протест срещу гласуваните промени за закриване на специализираните съд и прокуратура (ОБЗОР)

Прокурори излязоха на мълчалив протест срещу гласуваните промени за закриване на специализираните съд и прокуратура (ОБЗОР)

София. Прокурори и съдебни служители се събраха на мълчалив протест в цялата страна. В Ловеч, магистратите не изразиха недоволство. Недоволството им е свързано с приетите вчера на първо четене от Правната комисия на парламента законодателни промени, които предвиждат закриване на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Асоциацията на прокурорите в България изрази становище, че внесените в Народното събрание законопроекти с пряко отношение към върховенството на закона създават опасност за нарушаване на Конституцията “В изпълнение на нашите цели, изразяваме тревогата си за състоянието на върховенството на закона в Република България и реалната опасност за нарушаване на Конституцията на Република България и засягане устоите на правовата държава. Горното е свързано с внесените в 45-то Народно събрание законопроекти от народни представители, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България, с оглед поетите от Република България международни ангажименти в областта на правосъдие и вътрешен ред. Информираме Ви, че според нас тези законопроекти застрашават върховенството на закона и разделението на властите в страната и по същество представляват недопустим опит за политическа намеса в независимата по Конституция съдебна власт”, пише в позицията. Ръководството на Прокуратурата на Република България подкрепи протеста на прокурорите, следователите и съдебните служители. "Смятаме, че опитите чрез спешно лобистко "законодателство" да бъдат унищожени най-ефективните и ефикасни структури за борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията по глава I от НК (основно шпионаж и тероризъм) не е в интерес на българските граждани и общество. Идеите за изваждане на прокуратурата от съдебната власт и възстановяване на т.нар. Живкова конституция от 1971 година могат да бъдат в интерес само и единствено на обвиняеми и подсъдими лица със сериозен финансов ресурс придобит по престъпен начин, а вероятно и на чужди национални интереси“, обясняват от Прокуратурата. Прокурорската колегия на ВСС прие декларация, в която осъди остро приетите промени от Правна комисия. „Считаме, че с така предлаганите и приети от Комисията промени се нарушава принципът на законност, разделение на властите и независимост на съдебната власт, основополагащи при нейната организация и функциониране. Същите са проява на политическа намеса в работата на съдебната система и опит за нейното дестабилизиране“, посочват те. Според Прокурорската колегия на ВСС премахването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд ще доведе до отстъпление в борбата с организираната престъпност и противодействието на деяния с изключително висока обществена опасност от компетентността на тези органи. „Считаме, че налаганите мотиви за радикални промени в съдебната система на Република България, свързани с неефективност на тези структури, са необективни и по същество биха могли да бъдат определени като целенасочени опити за дискредитиране на българските магистрати“, пише още в приетата от Прокурорска колегия декларация. Депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев заяви в парламента, че предложението за закриване на Специализирания съд и Специализираната прокуратура се конфронтира с препоръките на ЕК и докладите, на които "Демократична България" са били пазители. “Промените са повече от скандални първо защото идват по предложение на една от партиите, която се явяваше най-гръмогласния стожер за законност, ред и справедливост в съдебната система, а именно "Да, България". Няма как да не ни направи впечатление, че тази партия предлага заличаването на Специализираните съд и прокуратура. Тази партия предлага връщането в начална фаза на много знакови за България дела. Трябва да се върнем малко по-назад. ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка е тази, която дава препоръката да се създадат Специализираната прокуратура и съдилища“, припомни той. По думите на Георг Георгиев Христо Иванов е веел знаме на справедливостта и реда в съдебната система, а днес е същият, който предлага да се зачеркнат всички резултати, постигнати до момента. „Фокус“ припомня: Вчера Правната комисия гласува на първо четене закриване на Специализираната прокуратура и Специализирания съд. За предложението на „Демократична България“ бяха 10 депутати, двама - „против“ и петима се въздържаха. Теодора ПАВЛОВА

29 Април 2021 | 20:48 | Агенция "Фокус"

Прокурорите в Смолян мълчаливо се обявиха против вмешателството в независимата съдебна власт

Прокурорите в Смолян мълчаливо се обявиха против вмешателството в независимата съдебна власт

Смолян. Прокурорите от района на Апелативна прокуратура – Пловдив, сред които и тези в Смолян, мълчаливо се обявиха против вмешателството в независимата съдебна власт. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив. В 11.00 ч. пред сградата на Прокуратурата на площад „Съединение“ в Пловдив се събраха мълчаливо прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и Териториалните отделения в Карлово, Асеновград и Първомай, както и от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. В своя позиция те подчертаха, че изразяват мълчаливото си несъгласие с намерението за нарушаване на конституционно установения принцип за разделение на властите и опитите за политическо вмешателство в системата на независимата засега съдебна власт. Те считат, че част от законодателните идеи, целящи фактическото изваждане на прокуратурата от съдебната власт, в никакъв случай няма да доведат до повече независимост. Същата позиция подкрепиха и магистратите и съдебните служители от прокуратурите в района на Апелативна прокуратура – Пловдив, която включва окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

29 Април 2021 | 15:45 | Агенция "Фокус"

Прокурорската колегия на ВСС остро се противопоставя на приетите от Комисията по правни въпроси промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс

Прокурорската колегия на ВСС остро се противопоставя на приетите от Комисията по правни въпроси промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс

София. Единодушно с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Декларация, по повод приетите от Комисията по правни въпроси на Народното събрание на Република България на 28.04.2021 г. промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Членовете на Колегията за пореден път категорично заявиха, че в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, ще продължават да отстояват независимостта на Прокуратурата и на съдебната власт и предложиха провеждане на професионален дебат с участието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с цел предотвратяване на всяко посегателство срещу върховенството на закона, правовия ред и доброто име на българските магистрати. Декларацията ще бъде изпратена до представителството на Европейската комисия, до Европейския парламент, до Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО), Венецианската комисия и до посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз в България, на посолството на САЩ в България и посолството на Обединено кралство Великобритания в България. Тя е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г.

29 Април 2021 | 14:40 | Агенция "Фокус"

Магистрати от Благоевград излязоха на мълчалив протест

Магистрати от Благоевград излязоха на мълчалив протест

Благоевград. Магистрати от Благоевград излязоха на мълчалив протест, предаде репортер на Радио „Фокус” - Пирин. Точно в 11.00 часа служителите на Окръжна прокуратура – Благоевград се събраха на мълчалив протест в знак на несъгласие срещу опитите на държавата да се намеси в независимата съдебната система. Магистратите са категорични, че прокуратурата следва да бъде част от съдебната власт, защото само тогава ще бъде гарантирана нейната независимост. Ливия НИНОВА

29 Април 2021 | 12:14 | Агенция "Фокус"

Георги Чинев, Окръжна прокуратура - Бургас: Готвените промени в Съдебната власт би трябвало да се случат след широка обществена дискусия

Георги Чинев, Окръжна прокуратура - Бургас: Готвените промени в Съдебната власт би трябвало да се случат след широка обществена дискусия

Бургас. Готвените промени в Съдебната власт би трябвало да се случат след широка обществена дискусия. Това каза по време на протеста против предложението за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) Георги Чинев, административният ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас, предаде репортер на Радио "Фокус" - Бургас. "Изрзявам тревогата на всички промени от готвените промени. На първо място те би трябвало да се случат след широка обществена дискусия, каквато е препоръката и на Венецианската комисия и каквато дискусия не виждаме. Освен таква дискусия, промените би следвало да са обект и на обсъждане и в професионалната общност. Това, което е смущаващо за нас, е и обстоятелството, че не се отчита рефлексията на промените върху дейността на съдилищата и прокуратурите с обща компетентност - категорично работата им ще бъде, меко казано, затормозена", посочи Георги Чинев. Окръжният прокурор обърна внимание и на това, че специално Законът за изменение и допълнение, в частта, отнасяща се до главния прокурор, са идентични с текстовете от т.нар. "Живкова конституция" от 1971-а година - избор на главиния прокурор от Народното събрание (НС), негов 5-годишен мандат и отчетността му пред НС. "Друго, което е изключително важно, и което може би убягва от широкия обществен фокус, моделът на специализираното правосъдие постигна нещо много съществено, а именно невъзможността за местни влияния и местно давление върху работата на съдиите и прокурорите. Това беше решително преустановено с централизацията на специализираното правосъдие. Освен това, както спомена и апелативният прокурор - 10-годишният опит при тежки дела за организирани престъпни групи, корупционни престъпления и други", допълни Георги Чинев. Мария ПОПЧЕВА

29 Април 2021 | 12:08 | Агенция "Фокус"

Прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативен район – Варна организираха мълчаливи бдения пред Съдебните палати в областните центрове

Прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативен район – Варна организираха мълчаливи бдения пред Съдебните палати в областните центрове

Варна. Днес, прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативен район – Варна, организираха мълчаливи бдения в областните центрове Варна, Добрич, Силистра, Разград и Шумен, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна . Така, по мирен начин, те категорично заявиха своето несъгласие с приетите на първо четене в Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс. Ние, прокурорите, следователи и съдебните служители от Апелативен район – Варна изразяваме своето категорично несъгласие с прибързаните, неоснователни и безотговорни опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс. Считаме, че се извършва груба намеса в дейността на съдебната система, нарушава се нейната независимост и самостоятелност в частност на дейността на Прокуратурата на Република България. Така се цели нарушаване на правовия ред в държавата, на върховенството на закона, и разделението на властите. Считаме, че с опитите за такъв тип промени в законите се уронват устоите на държавността в страната. В заключение ще припомним един от древноримските постулати: „Без правосъдие няма свобода“.

29 Април 2021 | 11:49 | Агенция "Фокус"

Любомир Петров, Апелативна прокуратура - Бургас: Готвените промени в Закона за съдебната власт не съответстват на Конституцията

Любомир Петров, Апелативна прокуратура - Бургас: Готвените промени в Закона за съдебната власт не съответстват на Конституцията

Бургас. Готвените промени в Закона за съдебната власт не съответстват на Конституцията. Това каза по време на мълчаливия протест против предложението за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) Любомир Петров, административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас, предаде репортер на Радио "Фокус" - Бургас. "Тук сме, за да изразим мълчаливо своето несъгласие от поредните опити да бъде уязвена независимостта на Съдебната власт, в частност и на прокуратурата. Готвените промени не съответстват на Конституцията, на решение на Конституционния съд и на основните демократични принципи на една правова държава за разделение на властите. Те застрашават много сериозно върховенството на закона", псоочи Любомир Петров. Според него най-тревожните готвени промени са свързани със закриването на специализираните съдилища, прокуратури и следствия. "Другото, което също се спекулира и има идеи в тази насока е прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт. На това ниво на демокрацията в страната, това би било катастрофа", добави апелативният прокурор. "Прокуратурата в съдебната власт е независима институция. Какво би се получило, ако Народното събрание избира главен прокурор? Ами по същата логика Висшият съдебен съвет трябва да избере председател ан Народното събрание. Това е недопустимо вмешателство в една правова държава", заяви Любомир Петров. Мария ПОПЧЕВА

29 Април 2021 | 11:45 | Агенция "Фокус"

Прокурори от Пловдивски апелативен район протестираха срещу готвените в НС промени в съдебната система

Прокурори от Пловдивски апелативен район протестираха срещу готвените в НС промени в съдебната система

Пловдив. Прокурори от Пловдивски апелативен район - от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Кърджали, както и от Военна прокуратура се събраха на мълчалив протест, облечени в тогите си, пред сградата на прокуратурата в Пловдив, предаде репортер на Радио "Фокус"- Пловдив. Те се изправят с мълчание и категоричност срещу подготвяните промени в Народното събрание, касаещо съдебната власт у нас. Зам.- окръжният прокурор на Пловдив Галина Андреева обясни пред журналистите, че те застават тук днес, за да изразят мълчаливото си несъгласие за намерението за нарушаване на конституционно установения принцип за разделение на властите и опитите за политическо вмешателство в системата на независимата засега съдебна власт. "Именно, за да остане тя независима считаме, че част от законодателните идеи, целящи фактическото изваждане на прокуратурата от Съдебната власт, няма да доведат до повече независимост, в което вярвам, че са убедени всички", каза прокурор Андреева. Цветана ТОНЧЕВА

29 Април 2021 | 11:38 | Агенция "Фокус"

Прокурори, следователи и служитрели на Апелативен район - Бургас протестурат мълчаливо пред Съдебната палата

Прокурори, следователи и служитрели на Апелативен район - Бургас протестурат мълчаливо пред Съдебната палата

Бургас. Десетки прокурори, следователи и служитрели на Апелативен район - Бургас протестурат мълчаливо пред Съдебната палата, предаде репортер на Радио "Фокус" - Бургас. Те изразят мълачливо несъгласието си с внесените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс. Според тях това е опит да бъде уязвена независимостта на Съдебната власт, в частност на Прокуратурата. Магистратите и служителите излязоха да изразят недоволството си пред централния вход на Съдебната палата в Бургас. От Прокуратурата посочват, че в проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е предвидено премахването на всички звена на специализираното правосъдие (съд, прокуратура и следствени органи). Според магистратите приемането на предложенията за закриване на тези структури, освен статута и независимостта на магистратите, би накърнило сериозно и интересите на българската държава, се посочва в становището. На протеста в Бургас присъстват Любомир Петров, административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас и Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас. Мария ПОПЧЕВА

29 Април 2021 | 11:35 | Агенция "Фокус"

Ръководството на Прокуратурата на Република България подкрепя протеста на прокурорите, следователите и съдебните служители

Ръководството на Прокуратурата на Република България подкрепя протеста на прокурорите, следователите и съдебните служители

София. Ръководството на Прокуратурата на Република България подкрепя протеста на прокурорите, следователите и съдебните служители в цялата страна. Това се пазва в позиция на Ръководството на Прокуратурата на Република България във връзка с протестните действия на прокурори, следователи и съдебни служители. "Като всеки български гражданин, най-вече ние, сме длъжни да реагираме, когато е налице недопустим политически натиск върху независимата на съдебна власт и нарушаване на принципа за разделение на властите. Това са едни от основните ценности, върху които е изграден Европейския съюз, а и всяка демократична държава", посочват от Прокуратурата. "Смятаме, че опитите чрез спешно лобистко "законодателство" да бъдат унищожени най-ефективните и ефикасни структури за борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията по грава I от НК (основно шпионаж и тероризъм) не е в интерес на българските граждани и общество. Идеите за изваждане на прокуратурата от съдебната власт и възстановяване на т.нар. Живкова конституция от 1971 година могат да бъдат в интерес само и единствено на обвиняеми и подсъдими лица със сериозен финансов ресурс придобит по престъпен начин, а вероятно и на чужди национални интереси. Прокуратурата на Република България ще уведоми европейските институции за опасността от нарушаване на върховенството на правото в Република България и реалната угроза от заличаване на постигнатия от страната ни напредък в областта на правосъдието и вътрешен ред", допълват от институцията.

29 Април 2021 | 11:18 | Агенция "Фокус"

Прокурорите и следователите към прокуратурата в Габрово също ще проведат мълчалив протест срещу промените в ЗСВ и НПК

Прокурорите и следователите към прокуратурата в Габрово също ще проведат мълчалив протест срещу промените в ЗСВ и НПК

Габрово. От 11.00 часа прокурорите от Окръжна прокуратура – Габрово и Районна прокуратура – Габрово, следователите от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово и служителите при тях ще проведат мълчалив протест пред сградата на Съдебната палата в града, съобщиха от Окръжната прокуратура. "С това магистратите и служителите ще изразят позицията си на недоволство от прибързаното и без широко обсъждане приемане на важни промени в ЗСВ и НПК. С този си акт ще отправят и апел към законотворците в държавата за запазване на независимостта на Прокуратурата като орган на съдебната власт и осигуряване на реална възможност за работа на прокурорите и следователите без каквото и да било вмешателство от страна на която и да е политическа партия. Магистратите ще изразят и желанието си за приемането на промени в нормативните актове, насочени не само към воденето, но и към ефективното приключване на разследването по дела за тежки и с фактическа и правна сложност престъпления", уточняват от прокуратурата.

29 Април 2021 | 11:08 | Агенция "Фокус"

Мълчалив протест срещу опита на държавата да се намеси в законодателната дейност ще се проведе в Благоевград

Мълчалив протест срещу опита на държавата да се намеси в законодателната дейност ще се проведе в Благоевград

Благоевград. Мълчалив протест срещу опита на държавата да се намеси в законодателната дейност ще се проведе в Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Събитието е насрочено за 11.00 часа пред Прокуратурата. Ливия НИНОВА

29 Април 2021 | 10:54 | Агенция "Фокус"

Прокурори, следователи и служители в прокуратурите във Велико Търново, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Плевен и в Софийския апелативен район излизат на мълчалив протест срещу промените в НПК и ЗСВ

Прокурори, следователи и служители в прокуратурите във Велико Търново, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Плевен и в Софийския апелативен район излизат на мълчалив протест срещу промените в НПК и ЗСВ

София. Прокурори, следователи и служители в прокуратурите във Велико Търново, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Плевен и в Софийския апелативен район излизат на мълчалив протест срещу НПК и ЗСВ от 11.00 ч. Това съобщиха от съответните апелативни прокуратури. Във Велико Търново пред Съдебната палата, прокурори, следователи, служители ще излязат с мълчалив протест в несъгласие с внесеното предложение в 45-то Народно събрание за изменение и допълнение на НПК и ЗСВ, с които според тях се нарушават принципа за разделение на властите и независимостта на съдебната власт. Пред Съдебните палати във Варна, Добрич, Силистра, Разград и Шумен ще се проведат мълчаливи бдения, с които прокурорите, магистратите и съдебните служители от Апелативна прокуратура – Варна, всички Окръжни и Районни прокуратури в района ще изразят своето несъгласие с прибързаните и необмислени опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс. Магистрати и служители от района на Апелативна прокуратура – София, чрез мълчаливо несъгласие, ще изразят своята позиция срещу посегателството върху независимостта на съдебната власт, пред сградите на прокуратурите. „Длъжни сме да реагираме, когато е налице недопустим политически натиск върху независимата съдебна власт и принципа за разделение на властите. Считаме, че опитите чрез спешно лобистко „законодателство“ да бъдат унищожени най-ефективните структури за борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията по Глава I от Наказателния кодекс не са в интерес на българските граждани и общество. Категорично заявяваме, че прокуратурата следва да бъде част от съдебната власт, което гарантира нейната независимост“, заявяват те. Пред сградата Съдебна палата в град Плевен на мълчаливо присъствие ще излязат прокурори, следователи и служители от Плевенския съдебен район в израз на несъгласие с внесените законопроекти в 45-ото Народно събрание за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които те смятат, че се нарушава принципът на разделение на властите и независимостта на съдебната власт в България.

29 Април 2021 | 10:45 | Агенция "Фокус"

Според прокурорите, следователите и служителите в Специализираната прокуратура предложенията за изменения в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията

Според прокурорите, следователите и служителите в Специализираната прокуратура предложенията за изменения в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията

София. Направените преди дни предложения за изменения в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията. Това се казва в декларация на прокурорите, следователите и служителите в Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура. „Фокус“ публикува цялата декларация без редакторска намеса: „Независимостта на съдебната власт е сред основополагащите принципи в Конституцията на Република България, чрез които се утвърждава демократичната правова държава. Направените преди дни предложения за изменения в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията на Република България. Това е така, защото Конституционният съд вече имаше възможността и се е произнесе по въпросите налице ли е равенство и тъждественост между „специализиран“ и „извънреден“ орган на съдебна власт, както и между „редовен“ и „извънреден“. Ако сме правова и конституционна държава, не би следвало в настоящия момент темата за извънредността на „спецмагистратурите“ да се повдига отново. Ако сме правова държава, не би следвало без какъвто и да било сравнителен анализ да се мотивира извод за липса на резултатност от правоприлагането на специализираните органи на съдебна власт. Ако сме Европейска държава, не би следвало току що транспонирани европейски правни норми и директиви да бъдат фактически бързо дерогирани в съмнителна обстановка. Та нали в резултат именно на успешното затваряне на Глава 24 от преговорите за приемането ни в Европейския съюз през октомври 2004 г. - „Правосъдие и вътрешен ред“, България остана обект на мониторинг от страна на европейските институции в четири сфери, една от които бе създаването на независима, надеждна и ефикасна съдебна система. Защо се забравиха мотивите на законодателя, наложили създаването на специализирани структури през 2011 г. и поетият ангажимент за създаване на независима и ефикасна съдебна система. Достатъчно дълъг период от време ли са 9 години, че да се направи кардинален извод за ефикасността на „спецправосъдието“. При осъществяване на функциите и задълженията си всички прокурори от Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура се ръководят единствено и само от закона и вътрешното си убеждение. Структурно не е предвидена и не съществува специализирана касационна инстанция. При това положение, дали желанието на политиците за закриване на специализираните органи на съдебна власт не се дължи именно на резултатите от нашата работа? При липсата на аргументи в обратна посока, както и при обективно съществуващото високо признание от страна на международните партньори, дали този спонтанен порив не е директна намеса в работата на независимата съдебна власт? Дали не обслужва чужди интереси или такива на организирани престъпни групи? Дали българското общество ще получи отговор на тези въпроси? Припомняме, че задачата на съдебната власт е да решава правните спорове и да „раздава право“, съгласно действащите в страната закони. Законодателството (чл. 10, ал. 1 от ЗСВ) предвижда като правило, че съдебното производство по наказателни дела е триинстанционно- първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон не е предвидено друго. Според разпоредбата на чл.143 от ЗСВ всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани непосредствено пред по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съдебен контрол. По- горестоящият по длъжност прокурор може да извършва действия, включени в компетентността на подчинените му прокурори, писмено да спира и да отменя разпорежданията им в определените със закон случаи. Писмените разпореждания на съответния горестоящ по длъжност прокурор са задължителни за подчинените му прокурори. Всички магистрати разполагат с т.нар. функционална независимост, произтичаща от чл.117 на Конституцията. Тази предметна/функционална независимост не е привилегия, а последица от конституционното разделение на властите. Тя е предпоставка, обоснована с природата на основните функции на съдебната власт и потребността от отделянето й от другите власти. Предпоставка е за установяване на правото в конкретния случай, което се дължи на истината и справедливостта. Независимостта е принцип на правовата държава. Магистратите разполагат с функционален имунитет, предназначен да гарантира единствено условията за свободно от натиск решаване на делата и преписките, като функционалният имунитет гарантира тяхната независимост при извършване на служебните им действия. Прокурорът е политически неутрален. Взема решенията си по вътрешно убеждение и на база събрани доказателства в хода на обективно, пълно и всестранно разследване. Не искаме да вярваме, но допускаме, че целта е отнемането на функционалния ни имунитет. Ние, магистратите и служителите от Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура, ще изразим нашата позиция чрез мълчание пред сградите на Съдебните палати“.

29 Април 2021 | 10:18 | Агенция "Фокус"

Мълчаливо бдение ще се проведе пред Съдебната палата във Варна

Мълчаливо бдение ще се проведе пред Съдебната палата във Варна

Варна. Мълчаливо бдение ще се проведе пред Съдебната палата във Варна, това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна . От там допълниха, че в 11:00 часа, пред Съдебните палати във Варна, Добрич, Силистра, Разград и Шумен ще се проведат мълчаливи бдения, с които прокурорите, магистратите и съдебните служители от Апелативна прокуратура – Варна, всички Окръжни и Районни прокуратури в района ще изразят своето несъгласие с прибързаните и необмислени опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.

29 Април 2021 | 10:15 | Агенция "Фокус"

Асоциация на прокурорите: Внесените в Народното събрание законопроекти с пряко отношение към върховенството на закона създават опасност за нарушаване на Конституцията

Асоциация на прокурорите: Внесените в Народното събрание законопроекти с пряко отношение към върховенството на закона създават опасност за нарушаване на Конституцията

София. несените в Народното събрание законопроекти с пряко отношение към върховенството на закона създават опасност за нарушаване на Конституцията. Това се твърди в становище на Асоциация на прокурорите в България, изпратено до президента на Република България, председателя на 45-то Народно събрание и медиите. „Фокус“ публикува цялата позиция без редакторска намеса: „Асоциацията на прокурорите е една от най-големите съсловни магистратски организации в България, като нейната основна цел и задача е да защитава правата и интереси на магистратите и да способства за развитието на правовия ред в Република България. Съдебната власт и нейната независимост, като гарант на правовата държава, са сред фундаменталните достижения на съвременните демократични общества. В изпълнение на нашите цели, изразяваме тревогата си за състоянието на върховенството на закона в Република България и реалната опасност за нарушаване на Конституцията на Република България и засягане устоите на правовата държава. Горното е свързано с внесените в 45-то Народно събрание законопроекти от народни представители, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България, с оглед поетите от Република България международни ангажименти в областта на правосъдие и вътрешен ред. Информираме Ви, че според нас тези законопроекти застрашават върховенството на закона и разделението на властите в страната и по същество представляват недопустим опит за политическа намеса в независимата по Конституция съдебна власт. На 15.04.2021 г. в деловодството на 45-то Народно събрание на Република България, група от 27 народни представители от парламентарната група на „Демократична България“, внесоха законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. След като се запознахме и анализирахме този законопроект, установихме, че по същество представлява опит за груба намеса в независимостта на съдебната власт. На първо място, желаем да обърнем внимание, че предложените поправки в Основния закон противоречат на Решение № 3 от 2003 г. по конституционно дело № 22/2002 г. на Конституционния съд на Република България, с което е изяснено, че относно промяна на елементите на формата на държавно управление е компетентно Велико народно събрание. Поради тази причина предложеният законопроект за изменение на Конституцията противоречи на основни текстове от самата Конституция и приемането му в този вид не е от компетентност на настоящото обикновено Народно събрание. След внимателен прочит на предложените промени установихме, че всъщност текстовете относно прокуратурата са идентични с тези в Конституцията от 1971 г. (известна в юридическите и историческите среди като т. нар. „Живкова конституция от 1971 г.“), която е уреждала обществените и политически отношения в тоталитарната система на Народна Република България. Чл.78, т.16 от Конституцията от 1971 г. гласи, че Народно събрание: „Избиpa и ocвoбoждaвa oт длъжнocт Държавния съвет, Министерския съвет, Въpxoвния cъд и глaвния пpoкуpop нa Народна peпубликa България.“, като според тази Конституция мандатът на главния прокурор е петгодишен и той следва да се отчита пред Народното събрание. Буди недоумение обстоятелството, че предложеният от народни представители от парламентарната група на „Демократична България“ текст за промени в Конституцията по отношение на главния прокурор, е идентичен с цитирания по-горе от т.нар. „Живкова конституция от 1971 г.“. Смятаме, че приемането на цитираните промени, би превърнало държавното обвинение в политически фактор, зависим изцяло от парламентарното мнозинство, с което всички принципи на демократичното развитие биха били погазени, а независимостта на съдебната власт в страната сериозно застрашена. Именно тази независимост се смята за достижение на приетата преди три десетилетия действаща Конституция на Република България, която е издържана в духа на най-добрите европейски демократични традиции. Не на последно място, желаем да обърнем внимание и на обстоятелството, че предложенията за промяна в Конституцията на Република България не са подложени на никакво обществено обсъждане, в каквато посока са и препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия). Бихме желали да изразим тревогата си и относно другите предложени законопроекти, като например внесените на 16.04.2021 г. в деловодството на 45-то Народно събрание на Република България от председателя на парламентарната група на „Демократична България“ и група народни представители проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. С цитираните законопроекти се цели закриването на специализираните съд и прокуратура (Специализиран наказателен съд, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализирана прокуратура и Апелативна специализирана прокуратура). Желаем да обърнем внимание, че евентуалното приемане на тези законопроекти, би затруднило работата по разследвания от компетентност на Европейската прокуратура, тъй като съгласно последните изменения в наказателно-процесуалния кодекс именно Специализираният наказателен съд е компетентен да разглежда делата от тази категория. Тези структури съществуват в продължение на повече от 10 години, а създаването и дейността им бяха оценени положително в редица доклади по Механизъм за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи, Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България (проведен под ръководството на Службата за техническа подкрепа на структурните реформи при Европейската комисия), докладите на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO), както и в Доклада по новия механизъм относно върховенството на закона в страните членки на ЕС. Създаването на специализираните юрисдикции е една добра, работеща европейска практика, която дава своите положителни резултати, включително и у нас. По този начин се преодоляха на първо място зависимостите, които съществуваха на местно равнище, в рамките на което доста често бяха решавани окончателно повечето дела за корупционни престъпления срещу кметове на общини и райони, както и да бъде намален в значителна степен корупционният риск сред магистратите. На следващо място се създаде правна рамка, при която органи със специализация в решаването на най-тежките дела в държавата – за организирана престъпност и тероризъм, да разглеждат и делата за корупция, които са с не по-малка обществена значимост. Така се улеснява и възможността за формиране на трайна практика, което от своя страна ускорява наказателния процес. Беше изпълнена и препоръката, отправена в Независимия анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата и на нейната независимост, извършен от Службата за техническа подкрепа на ЕС през 2016 г., а именно: делата за корупция да преминат към Специализирания наказателен съд, „където се наблюдава по-конструктивно взаимодействие между прокурори и съдии и по-малко формализъм“. Безспорно работата на тези структури беше оценена като добър модел за борба с организираната престъпност и корупцията. Същите са едни от най-ефективните структури на Прокуратурата на Република България в борбата срещу този вид престъпност. В последната година беше ангажирана наказателната отговорност на редица знакови за българското общество фигури, за които от дълго време съществуваше общественото мнение, че са недосегаеми от гледна точка на българското правосъдие. Активността на българската прокуратура е безпрецедентна в периода след 1989 г. Бяха повдигнати обвинения на действащ министър и бяха неутрализирани редица организирани престъпни групи. Именно под ръководството на Специализирана прокуратура бяха проведени повечето от разследванията, уличили в шпионаж множество руски разузнавачи, ползващи се с прикритието на дипломати в посолството на Руската Федерация в София. Подкрепа за действията на българските правоохранителни органи демонстрираха представители на НАТО и ЕС. По наше мнение, тези резултати бяха постигнати именно поради ефективната работа на специализираните съд и прокуратура, както и на доброто взаимодействие с Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Същата оценка беше дадена и в Доклада относно върховенството на закона за 2020 г., в който е посочено, че „През 2017 г. и 2018 г. България проведе цялостна реформа на своята правна и институционална уредба за борба с корупцията. Реформата доведе до подобряване на сътрудничеството между съответните органи. През първата половина на 2020 г. бяха започнати редица разследвания на високо равнище, като по редица от тях бяха повдигнати обвинения.“. По отношение на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, представители на политическа партия „Да, България“ (член на Европейската народна партия), внесоха в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с който се цели закриването и разделянето на КПКОНПИ и по същество ще доведе до приключване на проверките за незаконно придобито имущество на редица знакови обвиняеми и подсъдими лица. Евентуалното приемане на тези законопроекти би блокирало борбата с организираната престъпност и противодействието на корупцията в страната, като постигнатият до момента напредък ще бъде заличен. Без да се намесваме в работата на независимата законодателна власт в страната, следва да отбележим, че в унисон с внесените законопроекти, последваха одобрителни изказвания и интервюта на едни от най-знаковите лица, които са засегнати от действията на специализираните съд и прокуратура, както и на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Веднага след внасянето на законопроектите в деловодството на 45-то Народно събрание на Република България, подсъдими и обвиняеми лица като Цветан Василев (подсъдим заедно с още 17 лица за източването на 3.5 млрд. лева от фалиралата „Корпоративна търговска банка“ АД и укриващ се вече седем години в Република Сърбия) и Васил Божков (с повдигнати 19 обвинения и смятан за един от най-богатите българи, чийто бизнес е с криминален генезис), дадоха интервюта и отправиха видео обръщения в социалните мрежи, с които приветстваха предложените промени. Известно ни е, че по отношение на тези лица е блокирано имущество в огромен размер, дори в рамките на Европейския съюз. Същите лица приветстваха и друг законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от народни представители от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“, с който се възстановяват отменените през 2010 г. законови текстове, с които се дава възможност обвиняем да поиска делото му да се разгледа от съда, ако до две години след повдигането на обвинение не е внесен обвинителен акт. Желаем да обърнем внимание в настоящото изложение, че от тези промени ще се ползват точно лицата, които са обект на наказателно преследване от специализираните съд и прокуратура, тъй като наказателните производства срещу тях се отличават с особена фактическа и правна сложност и предполагат по-дълъг период за провеждане на разследването. Считаме, че този законопроект е в колизия с Решение от 05 юни 2018 г. по дело С-612/15 на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Специализиран наказателен съд, съобразно което не се допуска национална правна уредба, която въвежда процедура за прекратяване на наказателното производство, като предвидената в отменените текстове на чл.368 и чл.369 от Наказателно-процесуалния кодекс, доколкото тази уредба се прилага към производства, образувани за тежка измама или друга тежка форма на незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза в митническата област. Друг законопроект във връзка с който бихме желали да изразим притесненията си относно застрашаване принципа на разделението на властите и върховенството на закона в страната е внесеният от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се цели представителите на магистратската общност – съдии, прокурори и следователи, да могат да участват в избори, като непартийни или независими кандидати. Приемаме този законопроект като отстъпление от принципа за разделение на властите, който е основа за съществуване на правовата държава и представлява недопустима намеса, която би довела до политизиране на съдебната власт в Република България. В Декларацията от Бордо се подчертава „необходимостта от гаранции за това, че върху органите на съда или прокуратурата няма да бъде упражнен политически натиск“, както и „Подобно на независимостта на съдиите, независимостта на прокурорите не е привилегия или прерогатив, която им се дава според закона, а е гаранция в интерес на справедливото, безпристрастно и ефективно правосъдие, което защитава обществените отношения и личните интереси на засегнатите лица“. С тревога Ви съобщаваме, че в случай, че посочените законопроекти бъдат приети от 45-то Народно събрание на Република България, ще бъдат застрашени устоите на правовата държава и върховенството на закона в страната, които освен фундамент за пълноценното функциониране на правовия ред в Европейския съюз, са и едно от върховните достижения на съвременните общества и неразделна част от всяка съвременна демократична правна система. Ще бъде заличен напредък, който е граден десетилетия и е предхождан от редица срещи, анализи, препоръки и изпълнявани ангажименти към Европейския съюз от страна на българската държава. С настоящото писмо изразяваме загриженост за реалната опасност да бъдат застрашени върховенството на закона и постигнатият напредък от Република България в областта на правосъдие и вътрешен ред в рамките на Европейския съюз. За горното ще информираме представителите на Европейската комисия, Европейския парламент, посланиците на страните членки на ЕС, посланиците на Великобритания и САЩ, Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа и Комисията за демокрация чрез право (Венецианска комисия). Надяваме се, че компетентните държавни институции ще упражнят вменените си правомощия в рамките на Конституцията и законите на страната, както и поетите от Република България ангажименти като пълноправен член на Европейския съюз“.

29 Април 2021 | 09:37 | Агенция "Фокус"

БСП подкрепи закриването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд

БСП подкрепи закриването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд

София. Депутатите от ПГ на „БСП за България“ в Правната комисия на парламента гласуваха „за“ за закриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Това съобщиха от пресцентъра на БСП. "БСП поддържа последователната си позиция, която изрази още преди създаването на двете институции. В предизборната кампания партията препотвърди обещанието си, че ще работи за закриването им. С това трябва да се прекратят спекулациите кой е статукво, управляващ и опозиция. БСП следва своите последователни и принципни позиции по всеки отделен въпрос, както е правила през последните 4 години", посочиха още от партията.

28 Април 2021 | 18:01 | Агенция "Фокус"

Пленумът на ВСС прие за противоконституционно въвеждането на разследващ главния прокурор и спря процедурата за избор на такъв до произнасяне на Конституционния съд

Пленумът на ВСС прие за противоконституционно въвеждането на разследващ главния прокурор и спря процедурата за избор на такъв до произнасяне на Конституционния съд

София. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие за противоконституционно въвеждането на разследващ главния прокурор и спря процедурата за избор на такъв до произнасяне на Конституционния съд. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Пленумът ВСС единодушно прие становище, с което намира нормите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал.2, чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-правния кодекс (обн. в Държавен вестник, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) за противоконституционни. Становището ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България. С него Пленумът на ВСС намира, че посочените норми противоречат на прокламираната с чл. 117 от Конституцията на Република България независимост на съдебната власт и лична независимост на съдиите, прокурорите и следователите, както и на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България, с който се възлага на главния прокурор осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Със становището се сочи противоречие на чл. 6, ал. 2 от КРБ установяващ принципа на равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение, както и нарушаване на забраната за създаване на извънредни съдилища, въведена с чл. 119, ал. 3 от КРБ. То е поискано Конституционния съд по конституционно дело № 4/2021 г. за установяване на противоконституционност на посочените разпоредби на НПК и ЗСВ. С Определение от 9 март 2021 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество делото, образувано по искане на президента на Република България, като ВСС е конституиран като заинтересована институция и му е предоставен 30-дневен срок за изразяване на становище. Освен това Пленумът на ВСС на основание чл. 173а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 8 от ПЗР към ЗД на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) откри процедура за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Пленумът спря административното производство по тази процедура на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, до произнасяне на Конституционния съд с решение по конституционно дело № 4/2021 г. В съответствие със ЗСВ и приетите Правила за избор на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, които са публикувани на интернет страницата на ВСС, Пленумът утвърди предложения от Прокурорската колегия образец на кадрова справка по чл. 173а, ал. 3 от ЗСВ, която се явява елемент от предложението при издигането на кандидатури.

9 Април 2021 | 16:24 | Агенция "Фокус"