СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Валентина Маджарова: Делото срещу бившия министър на околната среда е с корупционен мотив и е първият случай след 1990 г. за подвеждане под наказателна отговорност на действащ министър

Валентина Маджарова: Делото срещу бившия министър на околната среда е с корупционен мотив и е първият случай след 1990 г. за подвеждане под наказателна отговорност на действащ министър

София. Делото срещу бившия министър на околната среда е с корупционен мотив и е първият случай след 1990 г. за подвеждане под наказателна отговорност на действащ министър. Това каза ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова по време на брифинг във връзка с внасянето в съда на обвинителен акт по приключилото досъдебно производство за водната криза в гр. Перник...

29 Юли 2021 | 12:04 | Агенция "Фокус"

Специализираната прокуратура ще даде брифинг

Специализираната прокуратура ще даде брифинг

София. От 11.00 часа в сградата на ул. „Черковна“ 90 (Зала №10) ще бъде даден брифинг на Специализираната прокуратура по повод внасянето в съда на обвинителен акт по приключилото досъдебно производство за водната криза в гр. Перник и другите селищата в общината през 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. В брифинга ще участват ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова и говорителят Христо Кръстев.

29 Юли 2021 | 08:46 | Агенция "Фокус"

Специализираната прокуратура приключи разследването по досъдебното производство за водната криза в община Перник

Специализираната прокуратура приключи разследването по досъдебното производство за водната криза в община Перник

София. Специализираната прокуратура приключи действията по разследването по досъдебното производство за т.нар. водна криза в община Перник. Предстои предявяване на материалите по делото на привлечените към наказателна отговорност тогавашни министър на околната среда и водите и временно изпълняваща длъжността кмет на Община Перник. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. В хода на разследването бе установено, че през периода от 1 април 2019 г. до 19 ноември 2019 г. обвиненият за безстопанственост тогавашен министър е довел с умишлените си действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир „Студена“, както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската дейност на търговско дружество „ВиК Перник“ ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината). Установените щети са в размер на 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937.06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества „Стомана Индъстри“ АД и „Топлофикация Перник“ АД. Тогавашната временно изпълняващата длъжността кмет на Община Перник е привлечена като обвиняема за това, че през периода от 09 октомври 2019 г. до 11 ноември 2019 г., след като е била уведомена писмено по надлежния ред от управителя на „ВиК Перник“ ООД, че е налице силно намаляване на дебита на водоизточниците и на водния ресурс в яз. „Студена“, и след като ѝ е било предложено да бъдат предприети действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места в общината, не изпълнила служебните си задължения, произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

27 Април 2021 | 13:25 | Агенция "Фокус"