СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министерството на правосъдието проведе дискусия за новата съдебна карта (ОБЗОР)

Министерството на правосъдието проведе дискусия за новата съдебна карта (ОБЗОР)

София. Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“. На обсъждането присъстваха служебният министър на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов, заместник-министрите на правосъдието Иван Дерменджиев и Мария Павлова. Позиции изказаха и представители на съдебната власт, магистрати, адвокати, професионал...

14 Юни 2021 | 21:18 | Агенция "Фокус"

Силвия Георгиева, НСОРБ: Съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт

Силвия Георгиева, НСОРБ: Съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт

София. НСОРБ и изобщо българските общини поддържаме тезата, че съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ) Силвия Георгиева по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това е дискусия, която трябва да се води с местните общности навсякъде в страната. Тя е част от една по-голяма дискусия за обезлюдяването и развитието на българските региони, които водиха тази дискусия за своите училища и болници, а сега я водят за своите съдилища. Малко по малко нашите райони остават своите основни публични услуги. Поради тази причина ние сме толкова активни – една по една и всички заедно, за да опазим тази общностна идентичност, която дават районните съдилища, която историческа е обусловена“, каза още тя. Тя посочи, че в реформата липсват анализи за ролята на първоинстанционния съд в контекста на местните общности. „Както нееднократно се спомена – говори се за натовареността на съдиите и тяхната специализация не чухме в изказванията и не можахме да открием в доклада анализа на други данни за географско, териториално, социално-икономическо, демографско , транспортно състояния на районите и кака тази реформа ще се отрази върху всички тези показатели“, посочи Силвия Георгиева. Според нея предвижданата промяна ще отдалечи и оскъпи правосъдието на българските граждани дори в чисто транспортен аспект. По думите и друг въпрос, който засяга общините е неяснотата около продължаването на нотариалните дейности. „Един от въпросите, които пряко засягат общините, е неяснотата относно продължаване на нотариалните дейности в районите, предвидени за реформирани. В момента в над 2000 населени места кметовете и кметските наместници извършват нотариални заверки Бис следвало той да бъде изследван в доклада и анализа, който предвижда реформата. Как ще се отрази върху нотариалните заверки“, посочи тя. Силвия Георгиева открои и въпроса с връчването на призовки в населените места, в които няма районен съд. „Връчване на призовки и съобщения в населените места, в които няма районен съд. В момента общински служители в лицето на кметовете и кметските наместници връчват призовки в 90 % от 5256 населени места“, допълни тя. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 11:47 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Категорично отхвърлям премахването на районния съд като основен първоинстанционен съд

Министър Янаки Стоилов: Категорично отхвърлям премахването на районния съд като основен първоинстанционен съд

София. Категорично отхвърлям премахването на районния съд като основен първоинстанционен съд. Това каза служебният министър на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Достатъчно е само да отбележим ограничаване до исковете с материален интерес до 2000 лв. Може да се намерят резерви за изравняване на натовареността като някои рутинни дела – например заповедните производства се разпределят между повече съдилища, за да се ангажират тези от тях, които нямат толкова голяма дейност. Решаването на въпросите за родовата подсъдност за граждански и наказателни дела логически предшества този за териториалното разпределение на съдилищата. Струва ми се, че се върви в обратния ред на тази логика. Каквото и решение да вземе Висшият съдебен съвет по въпроса, то не може да е нещо повече от предложение към Народното събрание, което има решаващата дума за законови промени. На тяхна основа трябва да се пристъпва към евентуално преобразуване на някои от сегашните районни съдилища в териториални отделения, но не към закриване на повече от 50 районни съдилища. Съгласно чл. 39, ал. 1 , т. 7 от Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет по предложение на една от колегиите, след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра, определя броя, съдебните райони и седалищата на съдилищата, създава и закрива съдилища“, каза още той. „Трудно е да се прекроява съдебната карта, без това да е част от цялостна административно-териториална реформа. Това е ситуацията, в която се намираме и тя вероятно няма да бъде променена в най-близко време. Не може да има съдебна карта, която разглежда разпределението на компетентността и териториалното разположение на съдилищата на районно и окръжно ниво, без да включва всички съдилища от долу до горе. Водещите принципи при изработване на съдебната карта трябва да са достъпност и ефективност на правосъдието. Критериите, от които са се водели авторите на проекта, са изравняване на натовареността на съдиите и увеличаване на техните възможности за кариерно развитие. Тези критерии са релевантни , но далеч недостатъчни, защото са вътрешноведомствени и не се съчетават с други, които са по-не толкова важни – социално-икономически, демографски, комуникационни и транспортни, дадености. Моето убеждение е, че колкото по-нискостоящ е един съд, толкова по-голяма е социалната роля в общността, в общината, където той се намира“, посочи министър Стоилов. По думите му едно от условията за промени в съдебната карта е готовността към преминаване към електронно правосъдие. „Условия за промени в съдебната карта е готовността за преминаване към електронно правосъдие, което още не е налице. Това е една друга голяма болезнена тема за електронното правосъдие като част от електронното управление на страната. Досега не е направена прогнозна оценка на въздействието, включително финансова, на предлаганите промени в съдебната карта. Предлаганият модел създава повече въпроси и проблеми, отколкото решава“, поясни Янаки Стоилов. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 10:47 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Съдебната реформа не бива да се свежда  само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт

Министър Янаки Стоилов: Съдебната реформа не бива да се свежда само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт

София. Прословутата съдебна реформа не бива да се свежда само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт. Тя включва осъвременяване на съдебната карта, но така, че да подобри правосъдието и условията за защита на правата на гражданите. Това каза служебният министър на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Министерството на правосъдието организира тази дискусия, защото изработването на нова съдебна карта засяга не само магистратите, а така също гражданите и местните власи. Поредицата от срещи, които проведох с почти всички професионални организации в правната сфера преди няколко дни, категорично потвърди този факт. Темата е важна и чувствителна. Тя предизвиква различни мнение и както видяхме дори протести срещу направените предложения. Необходима е широка и задълбочена професионална и обществена и дискусия, която трябваше да започне още при определяне на критериите за изработване на нова съдебна карта. Правосъдието е важно, за да се остави само на магистратите, а още по-малко да се остави само на управляващите съдебната власт. Определянето на структурата на съдилищата и териториалния обхват на районните съдилища рефлектира върху упражняването на други юридически професии – адвокати, нотариуси, съдебни изпълнителни, и най-масово върху гражданите“, каза още Стоилов. Министър Стоилов поясни, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани решенията по проектите от ОП „Добро управление“, не е най-добрият пример за добро управление. „Решението за стартиране на проект за създаване на единна информационна система на съдилищата и на съдебна карта е взето още от предишния състав на Висшия съдебен съвет в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“. Не се притеснявам да констатирам, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани много от проектите по тази програма, не е най-добър пример за добро управление. На каквото и да е търговско дружество, трябва да се разчита да проектира една държавна дейност. Такова „аутсорсване“ на правомощия на държавното управление е една от причините за спадане на капацитета и отговорността на държавата през последните години не само в областта, в която работим. Оказва се от три изработени модела се отива към четвърти, предложен от авторски колектив в рамките на ВСС. Не пренебрегвам извършената работа, но смятам, че тя е само предпоставка за приемане на решения от ВСС, Министерството на правосъдието , правителство, парламент“, каза още той. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 10:27 | Агенция "Фокус"

Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“

Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“

София. Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“ в зала „Тържествена“ (№15) в сградата на Съдебната палата на бул. „Витоша“ №2 от 10.00 до 13.00 часа. Това съобщиха от Министерството. Целта на форума е да се поставят и разискват въпросите относно обхвата, съдържанието и критериите за структурата и правомощията на съдилищата в Република България. Поканени са представители на съдебната власт, Омбудсмана на Република България, магистрати, адвокати, професионални организации, неправителствени организации и представители на политическите партии, представени в 45-тото Народно събрание. Дискусията ще се излъчва online - тук.

14 Юни 2021 | 07:13 | Агенция "Фокус"