СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Акад. Георги Марков: Димитър Благоев смята, че българите трябва да се обединят под обща стряха и тази България да бъде част от Балканска федерация

Акад. Георги Марков: Димитър Благоев смята, че българите трябва да се обединят под обща стряха и тази България да бъде част от Балканска федерация

София. Димитър Благоев смята, че българите трябва да се обединят под обща стряха и тази България да бъде част от Балканска федерация. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ историкът акад. Георги Марков по повод 165-ата годишнина от рождението на Димитър Благоев. Той отбеляза, че това е една идея, която после се оказва утопична. "Димитър Благоев поддържа тезата на Втория инте...

14 Юни 2021 | 11:52 | Агенция "Фокус"

Навършват се 165 години от рождението на Димитър Благоев

Навършват се 165 години от рождението на Димитър Благоев

София. Навършват се 165 години от рождението на Димитър Благоев. Димитър Благоев е основоположник на социалистическото движение и на първата марксистка партия в България. Роден е в село Загоричане, Костурско. Първоначално учи в родното си село, после – в Цариград, Одрин и Стара Загора. След Освобождението продължава образованието си в Санкт Петербург, където следва естествени науки. Попада под влияние на социалистическите идеи и през декември 1883 г. основава първата социалдемократическа организация в Русия, получила известност под името Благоева група. Димитър Благоев е фактическият лидер на БРСДП (т. с.). Под негово ръководство БРСДП (т. с.) отстоява икономическите и политическите интереси на наемния пролетариат в страната. Ратува и за обединението на разпокъсаното българско отечество, но желае това да стане не чрез война, а по пътя на Балканска федерация. След Октомврийската революция 1917 г. в Русия се опитва да възприеме Лениновото учение, но до края на живота си остава по същество привърженик на разбиранията на водачите на II Интернационал. Отказва сътрудничеството с БЗНС, на който гледа като на селска буржоазна партия. След края на Първата световна война 1914 г.-1918 г. поради напреднала възраст и поради влошено здравословно състояние отстъпва ръководството на партията на по-млади свои следовници в лицето на В. Коларов и др. Не одобрява курса за Септемврийското въстание 1923 г., но след неговото обявяване не му се противопоставя. Автор е на голям брой статии и брошури със социалистическа тематика, както и на първото българско съчинение, посветено на марксисткото учение - "Що е социализъм и има ли той почва у нас?", и на труда "Принос към историята на социализма в България" (1906 г.).

14 Юни 2021 | 09:39 | Агенция "Фокус"