СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Адв. Даниел Тунчев, БСП: Реформата в съдилищата ще ограничи справедливото, ефективно и реално правораздаване

Адв. Даниел Тунчев, БСП: Реформата в съдилищата ще ограничи справедливото, ефективно и реално правораздаване

София. „Модел 4“ не е адекватното решение за реформа в правосъдната система и няма да помогне за балансиране на натовареността на съдилищата. Той ще доведе до ограничаване на правото на правосъдие на гражданите и до липсата на справедливо, ефективно и реално правораздаване по места. Това заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 23 МИР, съобщиха от пресцентъра ...

15 Юни 2021 | 14:17 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Висшият съдебен съвет все повече ще разбира, че не е самодостатъчен на съдебната власт

Министър Янаки Стоилов: Висшият съдебен съвет все повече ще разбира, че не е самодостатъчен на съдебната власт

София. Висшият съдебен съвет все повече ще разбира, че не е самодостатъчен на съдебната власт. Това каза служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Безспорно е, че решаването на проблема следва да се извърши при действащо Народно събрание и избрано правителство, което трябва да бъде вносител на предложението. Казвам правителство, а не група народни представители. На това често сме били свидетели, което е един начин за освобождаване от политическа отговорност, а даже за прокарване на други интереси. Нека този проект да бъде завършен така, както това се изисква. Това е една предпоставка за преминаване към същинската част – не към частта на проекта, а към подготвяне на предложения. Смятам, че трябва да се запази основната роля на районния съд - на първоинстанционен съд. Това не изключва някои промени в седалища на районни съдилища. Настойчивият ми призив към членовете на Висшия съдебен съвет и специално към Съдийската колегия е в предстоящите месеци да не вземат нито едно решение, което предрешава. Това означава да не се премине към нито едно решение за закриване на районен съд и преобразуване в териториално отделение. Това, ако се прави и е наложително някъде, трябва да бъде като част от общия процес, който е преминал през обсъждане на устройствени и процесуални закони, за да не изглежда като опит да се наложат решения, които са едно виждане към тези, които носят отговорността за извършване на съответните действия“, каза още той. Министър Стилов поясни, че е хубаво да се провеждат подобни обсъждания и в някои от областите на страната така, че дискусията да тръгне отдолу и да се направят допълнителни предложения. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 13:30 | Агенция "Фокус"

Силвия Георгиева, НСОРБ: Съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт

Силвия Георгиева, НСОРБ: Съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт

София. НСОРБ и изобщо българските общини поддържаме тезата, че съдебната реформа и реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ) Силвия Георгиева по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това е дискусия, която трябва да се води с местните общности навсякъде в страната. Тя е част от една по-голяма дискусия за обезлюдяването и развитието на българските региони, които водиха тази дискусия за своите училища и болници, а сега я водят за своите съдилища. Малко по малко нашите райони остават своите основни публични услуги. Поради тази причина ние сме толкова активни – една по една и всички заедно, за да опазим тази общностна идентичност, която дават районните съдилища, която историческа е обусловена“, каза още тя. Тя посочи, че в реформата липсват анализи за ролята на първоинстанционния съд в контекста на местните общности. „Както нееднократно се спомена – говори се за натовареността на съдиите и тяхната специализация не чухме в изказванията и не можахме да открием в доклада анализа на други данни за географско, териториално, социално-икономическо, демографско , транспортно състояния на районите и кака тази реформа ще се отрази върху всички тези показатели“, посочи Силвия Георгиева. Според нея предвижданата промяна ще отдалечи и оскъпи правосъдието на българските граждани дори в чисто транспортен аспект. По думите и друг въпрос, който засяга общините е неяснотата около продължаването на нотариалните дейности. „Един от въпросите, които пряко засягат общините, е неяснотата относно продължаване на нотариалните дейности в районите, предвидени за реформирани. В момента в над 2000 населени места кметовете и кметските наместници извършват нотариални заверки Бис следвало той да бъде изследван в доклада и анализа, който предвижда реформата. Как ще се отрази върху нотариалните заверки“, посочи тя. Силвия Георгиева открои и въпроса с връчването на призовки в населените места, в които няма районен съд. „Връчване на призовки и съобщения в населените места, в които няма районен съд. В момента общински служители в лицето на кметовете и кметските наместници връчват призовки в 90 % от 5256 населени места“, допълни тя. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 11:47 | Агенция "Фокус"

Министър Янаки Стоилов: Съдебната реформа не бива да се свежда  само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт

Министър Янаки Стоилов: Съдебната реформа не бива да се свежда само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт

София. Прословутата съдебна реформа не бива да се свежда само до разговори за поредни промени в Конституцията в главата за съдебната власт. Тя включва осъвременяване на съдебната карта, но така, че да подобри правосъдието и условията за защита на правата на гражданите. Това каза служебният министър на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов по време на дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“, организирана от Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Министерството на правосъдието организира тази дискусия, защото изработването на нова съдебна карта засяга не само магистратите, а така също гражданите и местните власи. Поредицата от срещи, които проведох с почти всички професионални организации в правната сфера преди няколко дни, категорично потвърди този факт. Темата е важна и чувствителна. Тя предизвиква различни мнение и както видяхме дори протести срещу направените предложения. Необходима е широка и задълбочена професионална и обществена и дискусия, която трябваше да започне още при определяне на критериите за изработване на нова съдебна карта. Правосъдието е важно, за да се остави само на магистратите, а още по-малко да се остави само на управляващите съдебната власт. Определянето на структурата на съдилищата и териториалния обхват на районните съдилища рефлектира върху упражняването на други юридически професии – адвокати, нотариуси, съдебни изпълнителни, и най-масово върху гражданите“, каза още Стоилов. Министър Стоилов поясни, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани решенията по проектите от ОП „Добро управление“, не е най-добрият пример за добро управление. „Решението за стартиране на проект за създаване на единна информационна система на съдилищата и на съдебна карта е взето още от предишния състав на Висшия съдебен съвет в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“. Не се притеснявам да констатирам, че начинът, по който са възлагани и изпълнявани много от проектите по тази програма, не е най-добър пример за добро управление. На каквото и да е търговско дружество, трябва да се разчита да проектира една държавна дейност. Такова „аутсорсване“ на правомощия на държавното управление е една от причините за спадане на капацитета и отговорността на държавата през последните години не само в областта, в която работим. Оказва се от три изработени модела се отива към четвърти, предложен от авторски колектив в рамките на ВСС. Не пренебрегвам извършената работа, но смятам, че тя е само предпоставка за приемане на решения от ВСС, Министерството на правосъдието , правителство, парламент“, каза още той. Габриела ГАНЕВА

14 Юни 2021 | 10:27 | Агенция "Фокус"

Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“

Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“

София. Министерството на правосъдието организира дискусия на тема „Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта“ в зала „Тържествена“ (№15) в сградата на Съдебната палата на бул. „Витоша“ №2 от 10.00 до 13.00 часа. Това съобщиха от Министерството. Целта на форума е да се поставят и разискват въпросите относно обхвата, съдържанието и критериите за структурата и правомощията на съдилищата в Република България. Поканени са представители на съдебната власт, Омбудсмана на Република България, магистрати, адвокати, професионални организации, неправителствени организации и представители на политическите партии, представени в 45-тото Народно събрание. Дискусията ще се излъчва online - тук.

14 Юни 2021 | 07:13 | Агенция "Фокус"