СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Калоян Паргов, БСП - София: Консултант трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“

Калоян Паргов, БСП - София: Консултант трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“

София. Консултант трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Това каза по време на заседанието на Столичния общински съвет лидерът на БСП - София и ръководител на групата съветници на "БСП за България" Калоян Паргов относно одобряване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с цел извършването на проучване, което да включ...

22 Април 2021 | 14:14 | Агенция "Фокус"

Калоян Паргов, БСП-София: Основните причини за състоянието на „Топлофикация-София“ са нискоефективното производство на топлинна и електрическа енергия и недоброто финансово управление

Калоян Паргов, БСП-София: Основните причини за състоянието на „Топлофикация-София“ са нискоефективното производство на топлинна и електрическа енергия и недоброто финансово управление

София. Основните причини за текущото състояние на „Топлофикация-София“ са нискоефективното производство на топлинна и електрическа енергия и недоброто финансово управление, което се свежда до натрупване на финансови загуби от лихви и неустойки към доставчиците, както и загуби от несъбрани вземания от клиенти, като същите не се признават от КЕВР при ценообразуването. Това каза Калоян Паргов, лидер на Градската организация на БСП в София, по време на обсъждане на доклад в Столичния общински съвет относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това е поредният бизнес план на „Топлофикация-София“, който гледаме в рамките на Общинския съвет. Всеки път слушаме едно и също нещо: „Дайте да дадем“. Но дайте да видим на кого и какво да дадем сега. „Топлофикация-София“ е декапитализирано дружество със задължения, достигащи 1 млрд. лв. Дългът за природен газ се увеличава всяка година и единственото действие, което се предприема, е неговото цедиране – прехвърляне към едноличния собственик на доставчика – БЕХ“, допълни той. По думите на Паргов в последните 2 години Групата на БСП в СОС е била изключително добронамерена по отношение на спасяването на „Топлофикация-София“. Той препоръча спешни мерки, които да се следват, за да може това да се случи. „Да се ускори предложеният и одобрен през юни 2019 г. от Общинския съвет Проект за модернизация чрез изграждане на инсталация за високоефективно комбинирано производство с газови турбини, обезпечаване от собственика на „Топлофикация-София“, в случая Столичния общински съвет, на финансов ресурс за оборотни средства: парична вноска или банков заем за гарантиране на финансова ликвидност на дружеството и елиминиране на задълженията за лихви и неустойки. На следващо място: подобряване на управлението по събираемост на вземанията, включително чрез разработване на банкови продукти за финансиране на длъжници“, допълни Калоян Паргов. Друго предложение на БСП-София за стабилизирането на „Топлофикация“ е ускоряване на процедурите по провеждане на конкурси за избор на професионален мениджмънт на дружеството.

14 Януари 2021 | 15:09 | Агенция "Фокус"

Николай Велчев, БСП-София:  Няма да подкрепя Бизнес плана за „Топлофикация“

Николай Велчев, БСП-София: Няма да подкрепя Бизнес плана за „Топлофикация“

София. Няма да подкрепя Бизнес плана за „Топлофикация“. Това каза Николай Велчев, общински съветник от групата на БСП в Столичния общински съвет във връзка доклад относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г., , предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Няма да подкрепя този доклад, ще се въздържа, за да няма политически спекулации. Когато попитах в понеделник изпълнителният директор на „Топлофикация София“ инж. Александър Александров какво е изпълнението на инвестиционната програма на дружеството за 2020 г. в ресорната комисия Инженерна инфраструктура и планиране получих откровен и изненадващ за мен отговор. За миналата година реалното изпълнение е близо 29% от заложеното през 2019. Забележете – инж. Александров подчерта, че досега инвестиционните програми са заложени така, че да не бъдат изпълнявани повече от 20 – 25%“, обясни Велчев. По думите му са залагани намерения, които финансово-технически не са могли да бъдат изпълнявани. Николай Велчев допълни, че това дава частичен отговор защо техническата модернизация на производството на електрически топлинна енергия и съответно увеличаването на приходите на дружеството през годините не растат. „Напротив - винаги са отрицателни и дружеството работи на загуба в циклична зависимост, което рефлектира на задълженията на самото дружество“, каза още той. „Това полага редица въпроси, свързани с мениджмънта. През последните 10 години принципал на „Топлофикация София“ е СОС, а през последните години с управляващото мнозинство на ГЕРБ и кмета Йорданка Фандъкова са вземали тези решения за инвестиционната програма на дружеството. До този момент настоящото ръководство е избрано до конкурс и е задължително да се изпълнят изискванията на Закона за публичните предприятия и да се проведе публичен такъв. Ако внасянето на този доклад продължава да се проточва във времето, групата на „БСП за България“ е готова да внесе доклад в ресорната комисия по Инженерна инфраструктура и планиране“, обясни Велчев.

14 Януари 2021 | 14:53 | Агенция "Фокус"

Иван Таков, БСП-София: Инвестиционната програма на „Топлофикация София“ е неизпълнима

Иван Таков, БСП-София: Инвестиционната програма на „Топлофикация София“ е неизпълнима

София. Инвестиционната програма на „Топлофикация София“ е неизпълнима. Това каза Иван Таков, общински съветник от групата на БСП в Столичния общински съвет във връзка доклад относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г., , предаде репортер на Агенция „Фокус“. Прошко Прошков от групата на ГЕРБ коментира, че с евентуалното си утвърдително решение днес , общинските съветници ще задължат Топлофикация София“ да изпълнява заложения Бизнес план. „Той е реалистичен, но само ако срещне подкрепата ни през цялата година. Неподкрепа на плана означава отказ да задължим подопечното ни дружество да се развива в посока да си стъпи на краката. Неподкрепа означава партийна лоялност, но е нечестно пред семейството ни – гражданите на София. Тях ли представляваме днес или партии“, попита Прошков и допълни, че неподкрепа ще освободи ръководството от отговорност , което само си е заложило тежки за целта цели. „Г-н Прошков, уважавам експертизата ви по темата. Цялата работна група даде принос не само към бизнес-плана, а към теми и размисли за оздравяване на дружеството. Притеснението ми е, че не сме до никъде с основната тема. Почти същата работна група даде на „Толофикация“ мандат до март 2020 година да има консултант, който да е реномиран, даде своя принос. Обединихме се около тезата, че при такъв начин на управление със съществуващите мощности, дружеството ще продължи да трупа задължения“, коментира Таков. „Когато нещата опрат до общинската икономика гледам да са на експертно ниво, казах моята забележка на комисиите , на които се гледаше бизнеспланът“, допълни той. Според него инвестиционната програма е неизпълнима „230 млн. при положение, че 115 млн. от тях ще са за обновяване на централите в „Земляне“ и „Люлин“, които е предвидено да започнат в края на 2021 г. Няма информация какво е свършено до момента по това, за ефекта от технологическото обновяване, сигурен съм, че ще е положителен, но трябваше да го имаме, както и как ще бъдат изразходени тези пари в рамките на да кажем месец – два“, поясни Иван Таков.

14 Януари 2021 | 14:30 | Агенция "Фокус"