СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Андрей Георгиев, съдия: Ако не се промени Единната информационна система на съдилищата, до 3-4 месеца ще има колапс в правосъдната система

Андрей Георгиев, съдия: Ако не се промени Единната информационна система на съдилищата, до 3-4 месеца ще има колапс в правосъдната система

София. Ако не се промени Единната информационна система на съдилищата, до 3-4 месеца ще има колапс в правосъдната система. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ Андрей Георгиев съдия от Софийския районен съд.„Нашите нерви не издържат. За служителите системата е още по-тромава. Дори едно просто въвеждане на нов адрес в системата изисква промяна на ...

15 Септември 2020 | 19:45 | Агенция "Фокус"

Окръжен съд -Благоевград е сред петте окръжни съдилищата в България, в които предстои внедряване на Единната информационна система на съдилищата

Окръжен съд -Благоевград е сред петте окръжни съдилищата в България, в които предстои внедряване на Единната информационна система на съдилищата

Благоегврад. Окръжен съд -Благоевград е сред петте окръжни съдилищата в България, в които предстои внедряване на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Това съобщиха за Радио „Фокус” - Пирин от съда. Пилотното въвеждане ще стартира на 25 юни 2020 година. ЕИСС е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в електронен формат, като достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден електронен подпис. Предвижда се системата да осигурява проследимост на делата в реално време, да унифицира правилата и процесите при управлението им, да уеднаквява структурата на въведената информация по делата, да осигурява актуалност и защита на данните. Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС, общо са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на съдебното производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения. ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация. ЕИСС ще бъде интегрирана с Единния портал за електронно правосъдие. Платформата ще може да комуникира и с други системи –ЕИСПП /Единна система за противодействие на престъпността/, НБД „Население“ и други. В системата е вграден модул за случайно разпределение на делата, тя ще отчита и натовареността на съдиите. Платформата е част от мащабния проект – „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система“. Преди системата да бъде пилотно внедрена, ще се осъществи представянето ѝ пред магистрати и съдебни служители от експерти по дейността за разработка на системата .

22 Юни 2020 | 15:31 | Агенция "Фокус"