СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Доц. Соня Пенкова: Националният военноисторически музей се стреми да бъде адекватен на новото време

Доц. Соня Пенкова: Националният военноисторически музей се стреми да бъде адекватен на новото време

София. Националният военноисторически музей се стреми да бъде адекватен на новото време. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ директорът на Националния военноисторически музей доц. Соня Пенкова по повод годишнината от създаването на музея.„Нашата задача е да се стремим да удовлетворяваме изискванията на младите хора. Затова в нашите музеи търсим варианти за различни нива н...

4 Юли 2020 | 16:53 | Агенция "Фокус"

Доц. Соня Пенкова: Националният военноисторически музей е с изключително сериозно присъствие  в публичното пространство на България

Доц. Соня Пенкова: Националният военноисторически музей е с изключително сериозно присъствие в публичното пространство на България

София. Националният военноисторически музей е с изключително сериозно присъствие в публичното пространство на България. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ директорът на Националния военноисторически музей доц. Соня Пенкова по повод годишнината от създаването на музея. По думите й става въпрос не само в сферата на културата. „Това е музей, който до създаването на Националния исторически музей в края на 70-те години е единствената общонационална музейна институция, занимаваща се с обща история, включително политическа и военна. Артефактите, натрупани в дългото му битие, днес съставляват най-обемния и сериозен музеен фонд в страната. В онези години, в които се създава музея, другите народни музеи са Етнографския и Археологическия, родили се след разделянето на Народния музей. Независимо, че Военният музей има свой специфичен профил, неговото присъствие в общественото пространство на България в онези години, е не само на военен, но и на общоисторически музей. Това е така предвид факта, че в неговата публична експозиция, която се открива 30-те години, наред с войните, са представени други събития от историята на България“, каза още доц. Пенкова. Тя отчете, че едва ли има друг музей, в който основните посетители да са индивидуални. „Обикновено другите разчитат повече на груповите посещения, докато в музея в София картината е по-различна“, изтъкна още доц. Соня Пенкова. Деница КИТАНОВА
Пълния текст на интервюто четете по-късно в раздел „Мнение“
.

4 Юли 2020 | 09:54 | Агенция "Фокус"

Националният военноисторически музей навършва 104 години

Националният военноисторически музей навършва 104 години

София. На днешна дата през 1916 г. с царски указ е учреден Военноисторическият музей в София. Със заповед № 391 започва действителното комплектуване на колекциите на музея. Военният музей е третата общонационална музейна структура след разделянето през 1906 г. на първия български Народен музей на два музея - Археологически и Етнографски. Той обединява създадените след 1879 г. военноисторически къщи - музеи. Първата експозиция на Главния Военен музей е открита едва на 12 май 1937 г. на ул. "Московска" № 15, в сграда, дарена от Софийското офицерско събрание. През 1949 г. музеят е преименуван в Централен музей на народната армия. През 1950 г. – 1951 г. Музеят е преместен на бул. "Ген. Скобелев" № 23 и след година открива нова експозиция. От 1956 г. в музея започва работа реставрационно ателие. След спогодба между правителствата на България и Унгария, през 1967 г. колектива на военния музей създава единствения в чужбина Музей на Първа българска армия. През 1968 г. музеят получава статут на национална институция и променя името си на Национален военноисторически музей. Негови филиали стават Военноморският музей и Парк - музей на бойната дружба "Владислав Варненчик" в гр. Варна. От 1971 г. Военният музей започва да издава научно списание "Известия на Националния военноисторически музей". През 1975 г. за своята дейност в областта на науката, просветата и културата Националния военноисторически музей е награден с І степен на орден "Кирил и Методий". От април 2001 г. НВИМ се премества на нов адрес - ул."Черковна" 92. Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата страна. Той създава и методически ръководи полковите сбирки и музеи, музеите на видовете и родовете войски. За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство, в неговите фондове са съхранени и проучени повече от един милион музейни експонати - свидетели на българската и европейска военна история. Днес Музеят разполага със застроена експозиционна площ от 5000 кв. м. Библиотеката и компютърния център осигуряват достъп до специализирана литература и електронен достъп до колекциите на музея. Външната експозиционна площ е 40 дка, с покрита част от 500 кв. м. Фондохранилищата на музея са разположени на площ от 4 200 кв. м. Извън експозиционната си площ Музеят има зали за временни изложби, брифинг зали, две мобилни конферентни зали с 50 и 200 места, книжарница, кафенета.

4 Юли 2020 | 07:29 | Агенция "Фокус"