СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Депутатите определиха възрастта за приемане на военна служба и разшириха състава на Съвета по отбрана

Депутатите определиха възрастта за приемане на военна служба и разшириха състава на Съвета по отбрана

София. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, предаде репортер на Агенция „Фокус“. С измененията се предлага регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.В досега действащото законодателство на военна служба се приемаха пълнолетни български граждани, ко...

14 Април 2020 | 18:55 | Агенция "Фокус"

Кольо Милев, БСП: Механичният подход последните 10 години за решаване на проблема с некомплекта в армията няма да промени съществено нещата

Кольо Милев, БСП: Механичният подход последните 10 години за решаване на проблема с некомплекта в армията няма да промени съществено нещата

София. Механичният подход последните 10 години за решаване на проблема с некомплекта в армията няма да промени съществено нещата.Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Кольо Милев по време на дебатите по Закона за отбраната и въоръжените сили, предаде репортер на Агенция "Фокус". Според него увеличението на пенсионната възраст и възрастта за приема на войници, ще усили тези опасни последици", обърна внимание още Кольо Милев. "На първо място застаряването на армията ще стане необратим процес и ще изисква впоследствие крути решения, нови промени в плана за развитие на въоържените сили до 2032 г., които ще се приемат негативно от военнослужещите и обществото като цяло. Нужни са други решения, които не се предлагат в законопроекта", коментиро ще Милев. "На второ място ще задълбочат противоречията между млади и стари, между хора на високи длъжности, получили право на пенсии и на такива, на които се увеличава възрастта за пенсиониране. Изгубилите надежда ще продължават да напускат армията и некомплекта ще се увеличава", каза ген. Милев. По думите му на трето място се нарушава основното правило, че всчики в армията и отделните колективи са равни. Стана ясно, че ПГ на "БСП за България" ще се въздържи на първо гласуване от приемането на предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Деница КИТАНОВА

4 Март 2020 | 11:34 | Агенция "Фокус"

Одобрени са промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Одобрени са промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

София. Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Предлаганите промени в закона имат за цел намаляване и преодоляване на некомплекта на длъжностите за военнослужещи от въоръжените сили и създаване на по-добри условия за развитие на старшите офицерите, заемащи академични длъжности. Предлага се увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба /по чл. 160, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ/ за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация /по чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ/и не са упражнили правото си на пенсия - с пет години. Предвижда се възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили, по решение на министъра на отбраната, съответно след предложение по команден ред. В законопроекта е заложено също регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи. Въвежда се също мандат за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност (в същото или по-високо длъжностно ниво) за срок една година. Прецизира се и разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване относно вида на правоотношението на директора на Служба „Военна информация“, когато длъжността „директор на Службата“ се заема от цивилен служител, съответно изрично се регламентира, че когато длъжността е определена за военнослужещ с висше военно звание, той е офицер от висшия команден състав на въоръжените сили по смисъла на чл. 136 от ЗОВСРБ.

29 Януари 2020 | 13:45 | Агенция "Фокус"