КЕВР прие решения за издаване на лицензии на пет енергийни дружества за осъществяване на дейността "Търговия с природен газ"

КЕВР прие решения за издаване на лицензии на пет енергийни дружества за осъществяване на дейността "Търговия с природен газ"

София. На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на пет енергийни друже...

24 Септември 2021 | 13:02 | Агенция "Фокус"