RSS Feed

За да ползвате RSS - Фокус Нюз, моля изберете желия от вас линк

Информацията, получена чрез RSS канала не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Фокус Нунти ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Focus-news.net предоставя на своите читатели няколко RSS канала (RRS channels), които може се използват за бърз достъп до най-новите заглавия от дадена категория в сайта. Дори и когато не сте на самия сайт. Тези RSS канали могат да се използват и за добавяне на информацията към вашия блог, форум, сайт или браузър. Всеки от предоставените RSS канали съдържа линк към пълния текст на новината от дадената категория. RSS услугата е безплатна.

Как се използват RSS каналите и как можем да получаваме актуална информация от тях?

Няколко са начините за достъпване на информацията от RSS каналите. Може да се инсталира четец на новини, който да показва RSS каналите от уеб сайтовете (чрез кодове, модули, плъгини или други разработени софтуери), които сте избрали. Така се показват всички новини наведнъж.

Друг широко разпространен начин за използване на RSS-а е чрез уеб базиран четец (Yahoo!, Gmail, Feedly, Feeder, Feedburner и др.). Там RSS каналите се добавят директно в вашата персонализирана страница. RSS каналите могат да бъдат и успешно добавяни и във вашия мейл клиент като Outlook, Thunderbird и др.

*RSS е обединен формат за уеб съдържание.
Името е съкращение от (англ. Really Simple Syndication)
RSS е диалект на XML. Всички RSS могат да се приспособят до XML 1.0 спецификацията, описана на страницата на World Wide Web Consorcium

Принтирай    Оразмери текст   + -