ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д.н. Венелин Терзиев: Тепърва ще се налага да се връщаме, та дори и да се обучаваме в умения за толкова необходимото ни днес приобщаване и споделяне на знание

Проф. д.н. Венелин Терзиев: Тепърва ще се налага да се връщаме, та дори и да се обучаваме в умения за толкова необходимото ни днес приобщаване и споделяне на знание

Анализ на преподавателя от Военна академия „Г. С. Раковски“ проф. д.н. Венелин Терзиев, озаглавен „Промените – с очаквания за добър резултат“, предоставен от висшето военно училище.

16 Ноември 2021 | 16:00 | Военна академия „Г. С. Раковски“

Проф. д.н. Пенчо Пенчев: УНСС е домакин на най-големия международен форум за история на икономическата мисъл за последното десетилетие

Проф. д.н. Пенчо Пенчев: УНСС е домакин на най-големия международен форум за история на икономическата мисъл за последното десетилетие

Интервю с проф. д.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра „Политическа икономия", Общоикономически факултет и главен редактор на научното списание „Economic Alternatives“, издание на УНСС, разговаряме за предстоящата годишна конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и затова колко е важно научните издания да са индексирани в световните бази данни с научна информация. Интервюто е предоставено на Агенция „Фокус“ от УНСС. Въпрос:Проф. Пенчев, УНСС е домакин на годишната конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл, Вие сте в Организационния комитет на форума. Разкажете ни, какво предстои на събитието? Проф. Пенчо Пенчев:Да, от 8 до 10 октомври 2021 г. в София ще се проведе годишната конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET). Провеждането на конференцията беше планирано първоначално за пролетта на 2020 г., но поради пандемията от COVID-19 бе отложено за есента на 2021 г. Научната проява се очертава като най-голямата международна конференция, провеждана в УНСС през последните десетилетия. Със сигурност е и сред най-големите международни икономически конференции, на които домакин е България. По тази причина в Организационния комитет за конференцията участват и представители на други висши училища, освен УНСС: Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Американския университет в Благоевград, Икономически университет - Варна и др., а също така и българи, които преподават в университети във Франция, Германия и САЩ. За да получи домакинството на конференцията УНСС важно значение има фактът, че преподаването и изучаването на дисциплината История на икономическите теории има устойчиви традиции в българското висше икономическо образование. Някои от най-добрите и влиятелни преподаватели в историята на УНСС са преподавали История на икономическите теории. Темата на тазгодишната конференция е Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought. За участие са подадени над 250 заявки на учени от цял свят. Освен от страните от Европейския съюз, имахме заявки от Северна Америка, от Южна Америка, от Азия, но за съжаление заради пандемията и ограниченията, които се налагат част от участниците, няма да посетят УНСС и България, за да участват на живо в дискусиите. Конференцията ще се проведе хибридно при спазване на всички противоемидемиологични мерки. Хората, които не могат да присъстват ще участват с докладите си онлайн. Въпрос:Вие вече сигурно имате поглед върху анотациите на докладите в каква посока ще върви дискусията. Какъв тип материали, ако може да ги разделите по теми ще се разглеждат? Проф. Пенчо Пенчев:Материалите са изключително разнообразни. Най-много са докладите по темата на конференцията – за развитие и недоразвитие в икономическата мисъл, какво предизвиква икономическото развитие и какво предизвиква икономическите проблеми, какво пречи на икономическото развитие. Имаме и редица традиционно присъстващи теми като сесии посветени на най-големите учени икономисти - Адам Смит, Шумпетер, на Карл Маркс. Имаме специфична сесия, в която за първи път на такъв форум, ще се разискват екологичните проблеми в историята на икономическата мисъл, също така темата за жените в икономиката и икономическата мисъл. Теми, които тепърва започват да се обсъждат в малко по-сериозен план, защото поради стечение на историческото развитие на тази наука, едва напоследък жени започнаха да печелят Нобелови награди по икономика, вече има, разбира се, такива със страхотни постижения и съответно това предизвика интереса на учените, които се занимават с история и тенденциите в развитието на икономическата мисъл. В общи линии това са тематичните кръгове и посоката на дискусиите. Икономиката е широка наука, не просто математически модел, затова тук се намесват и други научни направления като литература, хуманитаристика, социология... Въпрос:Очаквате ли известни личности на икономическата мисъл, специални гости на конференцията? Проф. Пенчо Пенчев:Очакваме за участие във форума да пристигне един от бившите президенти на Европейското дружество за история на икономическата мисъл проф. Анри Лапидюс от Сорбоната във Франция, също така двама много добри учени от Масачузетския технологичен институт, учени от Русия. За съжаление, не всички ще присъстват на живо. При всичките трудности, с които се сблъскваме, около организацията на конференцията по време на пандемия мисля, че се справяме добре. УНСС показа, че има този организационен капацитет, материална база и хора, които да се ангажират с форум от такъв мащаб. Въпрос:Лятото беше горещо за Вас, не само поради подготовката на конференцията, а и защото списанието „Economic Alternatives“ на УНСС беше индексирано от Scopus и затова в голяма степен заслугата е Ваша. Кажете ни какви усилия представляваше това за Вас? Проф. Пенчо Пенчев:Този успех е следствие на пет години системна работа на екипа, свързан с редактирането и издаването на списанието. Ръководството на университета – двама ректори и всички заместник-ректори, отговарящи за научноизследователската дейност на университета създадоха среда на академична толерантност и спокойствие да се преследват големи цели. Своята положителна роля имат рецензентите на статии, които вършат работата си анонимно, без заплащане, единствено и само в името на науката. Няма да е коректно да не спомена и колеги от УНСС, които във важни моменти са помагали с добри статии, рецензии и съвети. Не мога да ги изброя поименно, но сърдечно им благодаря. Във всяко едно от тези звена е можело да стане грешка, която да ни попречи индексацията да се случи. Въпрос:Кое е най-същественото в процеса по индексиране и защо е толкова важно научните издания да са индексирани в световните бази данни с научна информация? Проф. Пенчо Пенчев:По отношение на процеса по индексиране трябва да се спазят редица изисквания, отнасящи се до качеството на публикуваните статии, прилагането на важни етични принципи, спазване на периодичността и др. и както казах нито едно от звената, които работиха по индексирането в нито един момент не се провали в процеса. Влизането на списанието в Scopus, образно казано е като влизане в Шампионската лига. Ние сме първият икономически университет, който има такова списание и то международно. Защото списанието и редакционният екип са на УНСС, но имаме автори не само от университета, а от цял свят. Привличането на тези автори беше много трудно, защото за тях е важно, като се публикува статията, дали ще я четат хората от останалия свят, затова неиндексираните списания не са атрактивни. Най-важното е да се предлагат качествени статии, които са част от международните научни дискусии и които съдържат оригинален научен принос. Нека отбележа, че според мен, трудното не свършва до тук. Оттук нататък с всеки брой трябва да продължаваме да се доказваме. Списанието е и трябва да остане международно и фактът, че даден автор е от УНСС не е гаранция, че статията му ще бъде публикувана. Единственият критерий за приемане на статии, както и до сега, остава тяхната научна стойност. Въпрос:Как започва за Вас академичната година, какви са плановете и очакванията Ви? Проф. Пенчо Пенчев:Те са свързани и с конференцията, и със списанието, за което говорихме. Конференцията трябва да я проведем, тя е свързана и със списанието, защото сега вече можем спокойно да предложим на част от учените да публикуват в адекватно научно списание. Разбира се, работата със списанието ще продължи и след конференцията, с високи критерии и с това, което вече спокойно можем да правим редуциране на всички опити за плагиатство. УНСС направи адекватни усилия за изграждане не само на нормативна база, но и на техническа възможност за ограничаване на тези лоши явления, които съществуват, за съжаление. Но най-хубавото време всъщност е когато сме със студентите, разбира се, затова много се радвам, че новата учебна година започна присъствено.

5 Октомври 2021 | 18:00 | УНСС